Viewing posts from: May 2011

Lönnbacken halvvägs efter köp för nära en miljard

Förvärvat äldreboenden i tio orter på sex månader. Nya bolaget Lönnbacken har genom tio affärer kommit upp i ett fastighetsbestånd värt cirka 900 miljoner kronor och därmed är bolaget nästan halvvägs mot målvolymen som är 2 miljarder kronor.

Det första förvärvet ägde rum i Malmö i november och därefter har Lönnbacken även investerat i Hässleholm, Västervik, Skövde, Karlsborg, Åkersberga, Norrtälje, Örebro, Rättvik och Uppsala. Den största av transaktionerna är den i Åkersberga som berör en fastighet med 108 vårdplatser som förvärvats från Denator.

I Uppsala handlar det om ett projektsamarbete med kommunen som kommer att innebära en investeringsvolym på drygt 250 miljoner efter färdigställt projekt.

Det totala beståndet har en uthyrbar area om 41 000 kvadratmeter och hyresgästerna utgörs till 95 procent av kommuner eller landsting. Det genomsnittliga hyreskontraktet är på strax under 10 år. Samtliga transaktioner har gjorts med mindre privata aktörer.

– Det har gått snabbare än jag trott att nå den volym som vi nu har. Jag räknar med att vi slutför ännu en affär innan sommaren och att vi då är över en miljard i värde, säger Magnus Edlund, VD för Lönnbacken Fastigheter, till Fastighetsvärlden.

Lönnbacken Fastigheter bildades för drygt ett år sedan av AI Pension, Alecta och Kyrkans pensionskassa. Målet ursprungligen var att nå 2 miljarder inom två till tre år.

Lönnbacken Fastigheter investerar vidare

Lönnbacken Fastigheter bildades för ca ett år sedan av AI Pension, Alecta och Kyrkans pensionskassa i syfte att förvärva fastigheter innehållande äldreboenden till ett värde om ca 2 000 mkr. Efter ett år har man nu förvärvat förvaltningsfastigheter i mellersta och södra Sverige för ca 650 mkr. Beståndet har en uthyrbar area om knappt 41 000 kvm och hyresgästerna utgörs till ca 95% av kommuner eller landsting. Lönnbacken har dessutom ingått ett projektsamarbete i Uppsala som kommer att innebära en investeringsvolym på drygt 250 mkr efter färdigställt projekt.

Den totala investeringsvolymen efter färdigt projekt uppgår därmed till drygt 900 mkr. ”Jag ser mycket positivt på möjligheten att förvärva äldreboende- fastigheter för 2 miljarder kr inom tre år från bolagets bildande, vilket var syftet vid etableringen. Vi har ett flertal intressanta investeringar framför oss och vi blir flitigt uppvaktade med nya projektidéer.” säger Magnus Edlund VD för Lönnbacken Fastigheter.