Viewing posts from: June 2013

Ny artikelserie – hyresgäst hos Lönnbacken

Vi startar en ny artikelserie där vi låter våra hyresgäster beskriva sin verksamhet.

Först ut är Peter Ledin på

Internationella Engelska Skolan (IES) i Västerås

Peter Ledin började som rektor i augusti 2012, vilket var samtidigt som IES öppnade i Västerås. Internationella Engelska skolan har verksamhet på flera orter i Sverige. Utmärkande för deras skolor är att hälften av undervisningen sker på engelska och att alla som undervisar på engelska också har engelska som modersmål. Det finns tydligare ordningsregler än i vanliga svenska skolor och man har högre förväntningar på sina elever. IES har plockat det bästa ur skolans värld från både internationella skolor och svenska skolor. I IES har alla barnen i årskurs 6-9 mentorer. Mentorn är den lärare som har barnen under allra flest lektionstimmar. Mentorerna ringer hem till föräldrarna en gång i månaden och återkopplar hur det går för deras barn.

I IES i Västerås finns elever från årskurs 4-9. Just nu finns 414 elever, men till hösten kommer man att bli 560 elever. I framtiden är det mycket möjligt att man växer och får ännu fler elever.

Peter berättar att lokalerna fungerar mycket bra. Allt finns på nära håll – även slöjd och gymnastik. Han ser ytterligare två fördelar och det är att allt finns i ett plan och att det är mycket bra ljudisolerat eftersom det tidigare har varit ett sjukhus. Eleverna upplever också lokalerna som mycket fina. De uppskattar att det är så rent och fräscht och att det finns fina tapeter på väggarna.

Samarbetet med Lönnbacken fungerar bra. Det är bra att få information om något händer i fastigheten t ex förändringar med hissarna. Hyresgästerna har ett visst samarbete mellan sig också, t ex har IES ett erbjudande om att utnyttja bassängen som finns inom fastigheten för simträning av elever.

TREVLIG MIDSOMMAR ÖNSKAR VI PÅ LÖNNBACKEN

MIDSOMMARKRANS FRÅN BREVENS BRUK, NÄRKE

Lönnbacken investerar i Ystad och Visby

Lönnbacken förvärvar två fastigheter av Peab. I Ystad har Peab uppfört ett boende innehållande trygghetsboende och vård- och omsorgsboende. Ystad kommun är hyresgäst i 25 år och de boende flyttar in under sommaren 2013. Fastigheten i Visby är en del av P18 gamla regementsområdet och har Region Gotland och Pysslingen som hyresgäster.

Lönnbacken äger nu fastigheter för ca 3 mdr och andelen äldreboende utgör drygt 70% av det totala hyresvärdet.

”Vi stärker nu vår närvaro i Skåne samt adderar till ett nytt förvaltningsområde i och med investeringen på Gotland. Bägge fastigheterna innehåller starka hyresgäster inom segmentet samhällsfastigheter med långa löptider på hyresavtalen. Helt i linje med vår affärsidé.” säger Magnus Edlund VD för Lönnbacken Fastigheter AB.

 

För ytterligare information se vår webbplats www.lonnfast.se,

eller kontakta VD Magnus Edlund VD 070-554 99 47