Viewing posts from: August 2013

Lönnbacken stärker kapitalbasen ytterligare

Ägarna till Lönnbacken Fastigheter AB har beslutat att stärka kapitalbasen ytterligare vilket medger en utökning av investeringskapaciteten från ca 3 500 mkr till ca 4 500 mkr. Hittills har investeringar för drygt 3 000 mkr gjorts i Mälardalen, Skåne, Dalarna och Umeå.

Drygt 70% av fastighetsbeståndet utgörs av fastigheter innehållande äldreboenden. Kommuner och Landsting svarar för drygt 70% av hyresvolymen och den genomsnittliga längden på hyresavtalen är drygt 11 år.

–        Vi är glada för ägarnas förtroende att låta oss investera ytterligare kapital inom segmentet samhällsfastigheter. Vi har många spännande investeringsmöjligheter att utvärdera just nu. Flera av dessa idéer avser nyproduktion av äldreboenden, säger Magnus Edlund VD för Lönnbacken Fastigheter AB.

 

För ytterligare information se vår webbplats www.lonnfast.se,

eller kontakta VD Magnus Edlund VD 070-554 99 47

 

Tre starka ägare – AI Pension, Alecta och Kyrkans Pensionskassa

Lönnbacken bildades 2010 och ägs av tjänstepensionsbolaget Alecta, Kyrkans Pensionskassa och AI Pension. Lönnbacken är ett fastighetsbolag med fokus på lokaler innehållande samhällsnyttig verksamhet med tyngdpunkt på äldreboende. Lönnbacken har hittills förvärvat fastigheter, inklusive möjliga projekt, till ett värde av drygt 3 000 mkr. Bolagets affärsidé är att äga, aktivt förvalta och utveckla äldreboende- och samhällsfastigheter i Sverige.

Ny artikelserie – Vi på Lönnbacken

Vi startar nu en ny artikelserie där vi tänkte presentera de personer som arbetar på Lönnbacken Fastigheter.

Först ut är Anni Carpelan som också är Lönnbackens senaste rekrytering. Anni började på Lönnbacken den 15 augusti i år.

Anni är vår nya Regionchef Syd och ansvarar för fastigheterna i Skåne och Mälardalen.

Anni är 33 år gammal och är utbildad civilingenjör på KTH i Stockholm.

Anni kommer närmast från Uppsalahem där hon arbetat som fastighetsförvaltare med ansvar för ett trettiotal bostadsfastigheter.

Anni är uppväxt i Stockholm och bor fortsatt där.