Viewing posts from: May 2015

Stenvalvet rekryterar Bo Kindström som Förvaltare till Dalarna

Fastighets AB Stenvalvet förstärker sin organisation ytterligare genom att rekrytera Bo Kindström som förvaltare i Dalarna.
Bo kommer närmast från Falu Kommun där han arbetat som förvaltare i två år. Bo har tidigare arbetat på GE Capital Real Estate och känner väl till en del av fastigheterna som ingick i fastigBo Kindström mindrehetsbeståndet som Stenvalvet förvärvade i Roxannetransaktionen.
Stenvalvet äger 11 fastigheter i Dalarna omfattande drygt 70 000 m2.
Bo kommer att rapportera till regionchef Göran Sääf och i och med rekryteringen öppnar Stenvalvet nu ett lokalkontor i Falun. ”Bo kommer med sin närvaro i Dalarna, kompetens och erfarenhet att förstärka förvaltningsorganisationen på ett bra sätt. Att vara nära våra hyresgäster gör att vi kan behålla våra korta beslutsvägar” säger regionchef Göran Sääf.
Bo Kindströms första dag på Stenvalvet var den 4 maj.