Viewing posts from: May 2021

Stenvalvet tecknar avtal på 3880 kvm med Försäkringskassan i Eskilstuna och Växjö

Publicerat 15:32, torsdag 27/05, 2021

Stenvalvet har tecknat två nya hyresavtal med Försäkringskassan på en sammanlagd yta av 3 880 kvadratmeter kontorslokaler fördelat på två orter – Eskilstuna och Växjö.   I Eskilstuna flyttar Försäkringskassan in i kontorshuset K43 i de centrala delarna av staden. De […]

Läs mer


FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL) EMITTERADE 2021-05-21 EN GRÖN OBLIGATION OM 600 MKR

Publicerat 15:30, fredag 21/05, 2021

Fastighets AB Stenvalvet (publ) (Bolaget) emitterade 2021-05-21 en obligation om 600 mkr med en löptid om 5 år. Obligationen löper med en rörlig ränta (Stibor 3M) plus 0,97%. Emissionen har skett inom ramen för Stenvalvets MTN-program och blev övertecknad, vilket […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Nordic Credit Rating bekräftar Stenvalvets rating

Publicerat 13:00, fredag 21/05, 2021

Idag meddelade Nordic Credit Rating sitt beslut om att även fortsättningsvis tilldela Stenvalvet en BBB+/N-1+ rating med stabila utsikter. ”Detta är ännu en bekräftelse av vår finansiella styrka trots den pandemi som vi förhoppningsvis är på väg att lämna bakom […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) inleder 2021 med ett positivt resultat

Publicerat 9:00, torsdag 20/05, 2021    Senast uppdaterat:11:52, torsdag 20/05, 2021

Stenvalvet redovisar ett förvaltningsresultat om 92 mkr för årets första kvartal. ”Det positiva ränteläget och vårt arbete med finansiering är de stora bidragande orsakerna till ett kvartalsresultat som överträffar våra förväntningar”, uppger Maria Lidström, vd.   Läs delårsrapporten här : […]

Läs mer        Regulatorisk Information


FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL) HAR IDAG GIVIT SEB MANDAT ATT UNDERSÖKA MÖJLIGHETERNA ATT FÖR FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL) EMITTERA SIN FÖRSTA GRÖNA OBLIGATION

Publicerat 11:15, onsdag 19/05, 2021

Fastighets AB Stenvalvet (publ) (Bolaget) har givit SEB mandat att med obligationsinvesterare undersöka möjligheten att för Bolagets räkning emittera en icke säkerställd grön obligation om ca SEK 600 000 000 med en löptid om ca 5 år. Emissionen planeras att ske inom […]

Läs mer        Regulatorisk Information