Vapnet 1

Tullgatan 8

Byggår 1964. Hyresgäster är bl.a CSN, Växa Sverige, Statens Servicecenter, PQ Projektledning, Mektig Technology Group och Folkuniversitetet.    

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020- 23 23 10

Jourtelefon: 020- 23 23 10

Entreprenör: Fastighetssnabben AB

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Vapnet 1
  • Tullgatan 8, Eskilstuna
  • Byggår / Ombyggnadsår: 1964
  • Area: 7 079 m²
  • Hyresgäster: CSN, Växa Sverige, Statens Servicecenter, PQ Projektledning, Mektig Technology Group och Folkuniversitetet
  • Ägare: Stenvalvet 717 Eskilstuna Vapnet 1 AB
  • Fastighetstyp: Kontor, Utbildning

Kontaktperson för frågor

Monica Gustavsson Marknadsområdesansvarig

Lediga lokaler

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.