Vapnet 2

Vapnet 2 (mark)

8 634 m² mark

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020- 23 23 10

Jourtelefon: 020- 23 23 10

Entreprenör: Fastighetssnabben AB

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Vapnet 2
  • Rothoffsvägen 7, Eskilstuna
  • Ägare: Stenvalvet 730 Eskilstuna Vapnet AB
  • Fastighetstyp: Övrigt

Kontaktperson för frågor

Monica Gustavsson Marknadsområdesansvarig

Lediga lokaler

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.