Krokvägen 4 Norrtälje

Krokis

Byggår 2015. Fastigheten är belägen i centrala Norrtälje. Krokis inrymmer gruppbostäder för vissa funktionshindrade enligt  LSS, Lagen om Stöd och Service.

Felanmälan

 • Teknisk förvaltning:
  Redab
 • Kontaktperson:
  Magnus Nygren
 • E-post:
 • Telefon dagtid:
  020 - 23 23 10
 • Telefon jour:
  020 - 23 23 10

Information

 • Ansvarig Stenvalvet:
  Anna Ejenstam
 • Fastighet:
  Lärjungen 2
 • Byggår/Ombyggnadsår:
  2015
 • Adress:
  Krokvägen 4
  Norrtälje
 • Total area:
  495 m²
 • Hyresgäster:
  Norrtälje Kommun
 • Övrig Information:
  Boende och deras anhöriga ska kontakta vårdgivaren eller respektive kommuns omsorgsförvaltning om de har frågor kring boendet.
 • Ägare:
  Stenvalvet 735 Norrtälje AB