Solparksvägen 2 Norrtälje

Solslingan

Byggår 2014. Fastigheten är belägen i området Solbacka strand, cirka 2,5 km från centrala Norrtälje. Solslingan inrymmer gruppbostäder för vissa funktionshindrade enligt  LSS, Lagen om Stöd och Service.

Felanmälan

 • Teknisk förvaltning:
  Redab
 • Kontaktperson:
  Magnus Nygren
 • E-post:
 • Telefon dagtid:
  020 - 23 23 10
 • Telefon jour:
  020 - 23 23 10

Information

 • Ansvarig Stenvalvet:
  Anna Ejenstam
 • Fastighet:
  Tälje 3:325
 • Byggår/Ombyggnadsår:
  2014
 • Adress:
  Solparksvägen 2
  Norrtälje
 • Total area:
  530 m²
 • Hyresgäster:
  Norrtälje Kommun
 • Övrig Information:
  Boende och deras anhöriga ska kontakta vårdgivaren eller respektive kommuns omsorgsförvaltning om de har frågor kring boendet.
 • Ägare:
  Stenvalvet 735 Norrtälje AB