Rönninge Skolväg 24 Rönninge

Rosstorp

Byggår 1903. Fastigheten är belägen i Rönninge i Salems kommun i södra Storstockholm. Byggnaderna är högt belägna med utsikt över sjön Flaten. Runt omkring finns villabebyggelse uppförd i etapper från tidigt 1900-tal och framåt. Den ursprungliga huvudbyggnaden, som bl.a. inrymmer gemensam matsal, kompletterades 2011 med en tredje flygelbyggnad med bostadsrum. Samtidigt moderniserades och kompletterades de två äldre flyglarna som uppfördes i början av 1980-talet. Under 2020 renoverades stora delar i Rosstorp för att anpassas till verksamheten som flyttade in hösten 2020.

Rosstorps äldreboende har 65 vårdplatser fördelade mellan vårdboende, gruppboende och korttidsboende.

 

Felanmälan

 • Teknisk förvaltning:
  Lassila & Tikanoja FM AB
 • Kontaktperson:
 • E-post:
 • Telefon dagtid:
  020 - 23 23 10
 • Telefon jour:

Information

 • Ansvarig Stenvalvet:
  Anna Ejenstam
 • Fastighet:
  Rosstorp 2
 • Byggår/Ombyggnadsår:
  1903/1981/2011/2020
 • Adress:
  Rönninge Skolväg 24
  144 62 Rönninge
 • Total area:
  4 715 m²
 • Hyresgäster:
  Ambea
 • Ägare:
  Stenvalvet 212 Rönninge Rosstorp AB
 • Operatör:
  Ambea