Lilla Högestensgatan 2 Malmö

Victoria

Byggår 2010. Stora Högesten är en fastighet i Limhamn, nära kalkbrottet i Malmö. Området kring kalkbrottet är under utveckling och ny bebyggelse med bostäder och kontor tillkommer kontinuerligt och skapar en ny modern stadsdel. Fastigheten inrymmer vårdboende och vårdcentral.

Felanmälan

 • Teknisk förvaltning:
  Primär
 • Kontaktperson:
 • E-post:
 • Telefon dagtid:
  020 - 23 23 10
 • Telefon jour:
  020 - 23 23 10

Information

 • Ansvarig Stenvalvet:
  Gerry Bergman
 • Fastighet:
  Stora Högesten 1
 • Byggår/Ombyggnadsår:
  2010
 • Adress:
  Lilla Högestensgatan 2
  Malmö
 • Total area:
  5 076 m²
 • Hyresgäster:
  Förenade Care
 • Ägare:
  Stenvalvet 223 Limhamn AB