Sandels Gata 2 Uppsala

Sandelska

Byggår 2011. Fastigheten är belägen i Gamla Uppsala i norra delen av Uppsalas stadskärna.
Sandelska huset är ett äldreboende för personer med demensdiagnos eller med större omvårdnadsbehov.
Huset håller mycket modern standard med avseende på teknisk utförande och planlösning. Det finns även ett internetcafé för boende och besökande i huset . Byggnaden består av 54 lägenheter samt gemensamhets- och personallokaler.

Felanmälan

 • Teknisk förvaltning:
  Fastighetssnabben
 • Kontaktperson:
 • E-post:
 • Telefon dagtid:
  020 - 23 23 10
 • Telefon jour:

Information

 • Ansvarig Stenvalvet:
  Anna Ejenstam
 • Fastighet:
  Gamla Uppsala 110:1
 • Byggår/Ombyggnadsår:
  2011
 • Adress:
  Sandels gata 2
  Uppsala
 • Total area:
  3 450 m²
 • Hyresgäster:
  Attendo
 • Ägare:
  Stenvalvet 232 Gamla Uppsala AB
 • Operatör:
  Attendo