Fastighets AB Stenvalvet (PUBL) publicerar uppdaterat MTN-prospekt

Publicerat 16:40, fredag 14/01, 2022

Fastighets AB Stenvalvet publicerar i dag ett uppdaterat prospekt för bolagets program för Medium Term Notes (MTN), vilket möjliggör för bolaget att ge ut obligationer om maximalt 8 miljarder SEK.

Finansinspektionen har i dag godkänt och registrerat det uppdaterade prospektet. Mer information om Stenvalvets MTN-program finns på https://stenvalvet.se/investor-relations/

 

Kontakt:
Jan Koskela
jan.koskela@stenvalvet.se
070-340 30 99

 

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2022 kl. 16:40.Tillbaka

Comments are closed.