Investor relations

Våra senaste rapporter

Bokslutskommuniké 2019Bokslutskommuniké 2019Delårsrapport Jan-sept 2019Delårsrapport Jan-jun 2019Delårsrapport Jan-mars 2020
7490

Mario Pagliaro

CFO

7838

Peter Pettersson

Finansanalytiker

3064

Marcus Gyllenhammar

Finansanalytiker

Föräldraledig