Investor relations

Våra senaste rapporter

Delårsrapport Jan-Mars 2021Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 (PDF)Bokslutskommuniké 2020Delårsrapport Jan-mars 2020Delårsrapport Jan-jun 2020Delårsrapport Jan-sept 2020
8532

Mario Pagliaro

CFO

7838

Peter Pettersson

Finansanalytiker

3064

Marcus Gyllenhammar

Finansanalytiker