Fastighets AB Stenvalvet förstärker inom Affärsutveckling och Förvaltning


Fastighets AB Stenvalvet (publ) utvecklar och förstärker sin organisation genom att rekrytera Ulrika Lindh som analytiker till huvudkontoret i Stockholm och Steve Kou som biträdande förvaltare till Jönköpingskontoret.  

Stenvalvet har rekryterat Steve Kou som biträdande förvaltare i Jönköping. Steve har nyligen utbildat sig till fastighetsförvaltare och får nu chansen att börja jobba med förvaltningsfrågor. Denna rekrytering är ett led i Stenvalvets ökade fokus på hållbarhetsfrågor då Hans Drevsson, förvaltare i Jönköping, behöver avlastning för att kunna frigöra tid till att arbeta deltid i rollen som hållbarhetssamordnare.  

”Stenvalvets växande fastighetsbestånd ger oss ett större förvaltningsuppdrag. Det ger oss även möjligheten att erbjuda våra medarbetare personlig utveckling och att få pröva nya roller. Steve kommer att kunna avlasta Hans på ett bra sätt så att Hans kan fokusera mer på hållbarhetsfrågor och vi ser fram emot att få Steve på plats i Jönköping,” säger Mattias Tegefjord, Förvaltningschef på Stenvalvet.  

I sin roll som analytiker kommer Ulrika att förstärka Affärsutvecklingsenheten där hon kommer att arbeta med analys och värdering. Ulrika har en civilingenjörsexamen från KTH och kommer närmast från Veidekke Bostad där hon arbetat som brf-analytiker.  

”Stenvalvets allt större fastighetsportfölj ger oss fler möjligheter att utveckla vårt eget bestånd och etablering på nya orter via förvärv eller projekt. Ulrikas profil är det vi har sökt efter och vi är glada över att kunna hälsa henne välkommen till Stenvalvet,” säger Sara Östmark, vVD och Affärsutvecklingschef.

Ulrika och Steve börjar på Stenvalvet i januari. 

Fastighets AB Stenvalvet rekryterar Hållbarhetschef

Pia Orthén, Hållbarhetschef Stenvalvet


Fastighets AB Stenvalvet (publ) förstärker sin organisation genom att rekrytera Pia Orthén som Hållbarhetschef. 

Stenvalvets verksamhet bygger på en värdegrund baserat på långsiktighet, omsorgfullhet och lyhördhet. Långsiktigheten är vårt tydligaste uttryck för vårt hållbarhetsarbete och centralt för alla beslut inom vår verksamhet. Stenvalvet har nu rekryterat Pia Orthén som hållbarhetschef med ansvar för frågor inom miljö, samhällsansvar, affärsetik, mångfald, hälsa och säkerhet. Pia är en välkommen förstärkning i Stenvalvets organisation och kommer att bidra till att lyfta fokus på hållbarhetsfrågan från en förvaltningsnivå till att vara en företagsövergripande fråga. 

 ”Stenvalvet har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan företaget bildades, men frågorna är av så stor vikt att de kräver ett förstärkt engagemang. Att Pia har valt Stenvalvet tycker vi är jätteroligt och vi ser fram emot att få ett ökat fokus och ett samlat helhetsgrepp på våra hållbarhetsfrågor,” säger Mario Pagliaro, CFO på Stenvalvet. 

Pia kommer närmast från Structor Miljöbyrån, rapporterar till Mario Pagliaro, CFO och börjar i februari. 

 

 

Fastighets AB Stenvalvet hyr ut till Skatteverket

Fastighets AB Stenvalvet (publ) tecknar nytt hyresavtal med Skatteverket om 2 700kvm i K43 i Eskilstuna. 

Stenvalvet har tecknat ett 6-årigt hyresavtal med Skatteverket i fastigheten Vägbrytaren 1 – K43 i Eskilstuna. Skatteverket är sedan tidigare Stenvalvets hyresgäst i en annan fastighet på orten och när deras förändrade lokalbehov uppstod kunde Stenvalvet erbjuda dem 2700kvm nyrenoverade och anpassade lokaler i K43.  

K43 kommer att bli Eskilstunas modernaste kontorskvarter och en mötesplats för Eskilstunaborna. Stenvalvet bygger 20 000kvm öppna och ljusa kontorslokaler med restaurang, café och konferensanläggning i entréplanet. Ljuset släpps in i det tidigare slutna kvarteret och genom nya entrélösningar, den inglasade innergården och väggarna som tas ner öppnas hela markplanet upp. Skatteverket flyttar in i december 2019.  

Skatteverket är hyresgäst hos Stenvalvet på flera andra håll i landet och det här är Stenvalvets andra stora hyresavtal som tecknas med Skatteverket i år. I Falun pågår en ombyggnation för Skatteverket som valde att teckna nytt avtal med Stenvalvet där i början av året.  

”Att vi får möjligheten att bygga om för Skatteverket i K43 är väldigt roligt. K43 som är under utveckling blir en ny central mötesplats i Eskilstuna och att vi nu tecknat avtal med ytterligare en stor hyresgäst bekräftar att vi tänkt rätt i den vision vi har med det stora ombyggnadsprojektet. Vi är mycket glada över att Skatteverket återigen väljer en långsiktig fastighetsägare när de söker en ny lokallösning och hälsar dem varmt välkomna till K43,” säger Mattias Tegefjord, Förvaltningschef på Stenvalvet. 

K43 – Eskilstunas modernaste kontorskvarter

Fastighets AB Stenvalvet tecknar nytt hyresavtal med Domstolsverket


Fastighets AB Stenvalvet (publ) har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Domstolsverket om förhyrning av drygt 3 600 m2 i fastigheten Valören 1 i Eskilstuna. Stenvalvet har förvärvat fastigheten från Eskilstuna kommun och kommer att anpassa den till en ny Tingsrätt åt Domstolsverket.

Stenvalvet äger i och med förvärvet av Valören 1 sju fastigheter i Eskilstuna varav fem av dem ligger i stadens centrala delar. Av dessa kan särskilt nämnas fastigheten Vägbrytaren 1 på Kungsgatan som nu genomgår en stor ombyggnad till att bli K43 – Eskilstunas modernaste kontorskvarter – med över 20 000 m2 kontor och ett publikt markplan med bland annat restaurang, café och konferensavdelning. Förvärvet, anpassningen och ombyggnationen av Valören 1 till Domstolsverket ligger helt i linje med Stenvalvets tillväxtmål i regionstäder.

Fastigheten Valören 1 byggdes i början av 70-talet åt Myntverket när tillverkningen av mynt flyttades till Eskilstuna. Verksamheten finns inte kvar och Eskilstuna kommun, som har ägt fastigheten, ville att Domstolsverket skulle flytta till fastigheten. Grundförutsättningarna för genomförandet av ombyggnationen och anpassningen av fastigheten till Domstolsverket är goda bland annat för att fastigheten från början är byggd med en förhöjd säkerhet. Arbetet med att anpassa byggnaden till tingsrätt kommer att påbörjas i början av 2019 och beräknad inflyttning är preliminärt i juli 2021.

”Innovativa lösningar och funktionella lokaler för våra hyresgäster är viktigt för Stenvalvet. Vi förvärvar Valören som är en fastighet med goda förutsättningar för Domstolsverkets verksamhet, som kräver hög säkerhet. Vi ser fram emot att hälsa dem välkomna till sina nya lokaler,” säger Mattias Tegefjord, Förvaltningschef på Stenvalvet.

Fastighetsförvaltare till Örebro

 

Har du ett starkt intresse av att utveckla och underhålla såväl fastigheter som relationer till hyresgäster och är intresserad av att vara med och starta upp vårt lokalkontor i Örebro? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!

Flera nya förvärv gör att vi behöver bli fler och just nu söker Stenvalvet en Fastighetsförvaltare som ska förvalta och ha helhetsansvar för bolagets fastigheter i Örebro.

Fastighetsförvaltare 
Som fastighetsförvaltare på Stenvalvet är du helhetsansvarig för ditt förvaltningsområde som idag består av knappt 50 000 kvm lokaler. Avsikten är dock att växa ytterligare i Örebro så det tillkommer sannolikt fler fastigheter längs vägen. Du har uppdraget att jobba aktivt med både kostnader och intäkter för att åstadkomma en långsiktigt god lönsamhet. Vi köper drift, skötsel och andra serviceentreprenader lokalt så du kommer regelbundet att agera beställare och ha avstämningsmöten med dessa entreprenörer. Du upphandlar även byggentreprenader och genomför självständigt till exempel planerat underhåll och lokalanpassningar.

Du har din arbetsplats i Örebro och rapporterar till Regionchefen, som utgår från Stockholm. Du samarbetar nära med övriga förvaltare och andra kollegor, och dagsresor till huvudkontoret i Stockholm och våra övriga förvaltningskontor förekommer några gånger per år.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Budget och resultatansvar för beståndet
 • Ha en tät dialog med våra hyresgäster i förvaltningsfrågor och vara lyhörd för förändrade lokalbehov
 • Tillse att myndighetskrav för fastighetsägare uppfylls och att lagar och förordningar efterlevs
 • Omförhandling av hyresavtal och uthyrning
 • Upphandla, följa upp och ställa krav på förvaltningsentreprenader och serviceleveranser
 • Planera och genomföra underhållsarbeten, lokalanpassningar och energibesparande investeringar
 • Tillse att en femårig affärsplan och en femårig underhållsplan upprättas för fastigheterna
 • Medverka i förvaltningsenhetens utvecklingsarbete samt mål- och verksamhetsplanering
 • Samarbeta med kollegor och aktivt verka för att kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling sker

Kvalifikationer

 • Civilingenjörs-/högskoleexamen eller annan utbildning tillsammans med erfarenhet inom fastighetsförvaltning som vi bedömer som likvärdig kunskapsnivå
 • Flerårig erfarenhet av att bedriva fastighetsförvaltning självständigt
 • Mycket goda tekniska kunskaper om hur byggnader och dess installationer fungerar
 • Mycket god erfarenhet av att handla upp konsulter och byggentreprenader
 • Mycket god förmåga att planera och genomföra underhållsprojekt och lokalanpassningar
 • God dokumenterad förhandlingsvana
 • Erfarenhet av budget- och resultatansvar

Personliga egenskaper
Våra hyresgäster är mycket viktiga för oss. Du har ett genuint intresse och förståelse för de verksamheter som finns i våra hus och bedriver din förvaltning med stort engagemang.

Vi söker dig som är administrativ, strukturerad och analytisk. Du är handlingskraftig, drivande och lösningsorienterad och är en mycket god kommunikatör, både i tal och skrift. Du är nyfiken och förstår vikten av ett bra samarbete med externa och interna parter. Du trivs i en roll med ”frihet under ansvar”, detta ställer krav på att du är självgående genom att du tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.

Du tar tag i stora och små frågor med samma entusiasm. Du har en affärsmässig och professionell inställning till ditt arbete. Rollen innebär kontakt med många olika personer och aktörer vilket kräver att du är lyhörd, förtroendeingivande och har lätt för att samarbeta med andra. Som ambassadör för företaget vet du hur viktigt det är att vårda och utveckla företagets värden och varumärke.

Övrigt
I och med att flera av våra största hyresgäster bedriver säkerhetsklassad verksamhet (polisen, kriminalvården, Domstolsverket m fl) så kommer vi innan anställning att utföra vi en särskild säkerhetsbedömning av dig som person och begär då att få ta del av utdrag från Polisens belastningsregister.

Stenvalvet erbjuder dig
Stenvalvet har idag ett 36 medarbetare och organisationen karaktäriseras av hög fastighetskompetens samt familjär och hjälpsam anda. Bolaget är i en stark tillväxt och siktar på att bli dubbelt så stora på fem år.

Vi erbjuder dig en tjänst där du får möjlighet att arbeta med förvaltning i ett växande bolag som genomsyras av långsiktighet och hållbarhetstänk samt har ekonomiskt starka ägare i ryggen. I den här rollen kommer du att få vara en viktig spelare i bolagets förvaltning och ges möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen.

Bolagets affärsidé är att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter som ger en långsiktig hållbarhet för alla involverade parter.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Fastighets AB Stenvalvet med Fasticon Kompetens AB. Därav är Fastighets AB Stenvalvet önskemål att alla samtal och mail kring tjänster går till Fasticon Kompetens AB.

För att söka tjänsten, registrera ditt cv på www.fasticonjobb.se och bifoga ett personligt brev. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum som är 2/12 2018

Har du frågor angående tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Vanessa Personne på vanessa.personne@fasticon.se eller på 072-389 99 72.

Fasticon är ledande konsulter specialiserade på kompetensförsörjning inom fastighetsbranschen och delar av samhällsbyggnadssektorn. För mer information om Fasticon, www.fasticon.se.

Vi söker en projektansvarig

 

Brinner du för projekt och vill arbeta i en prestigelös och målinriktad företagskultur som uppmuntrar engagemang och delaktighet? Då är kanske den här tjänsten är rätt för dig!

Projektansvarig
Som Projektansvarig inom förvaltningsenheten på Stenvalvet kommer du att få arbeta med större underhållsprojekt och hyresgästanpassningar, både om- och tillbyggnad, i tät dialog med konsulter, förvaltare och hyresgäster. I din roll som beställare är du huvudansvarig för projekt och anlitar externa konsulter. Du ansvarar för helheten i dina projekt, från program och projektering till produktion och färdigställande.

Du kommer att ha en plats i förvaltningsenhetens ledningsgrupp och vara delaktig i strategiarbetet för fastighetsbeståndet. Du blir en nyckelperson i vår förvaltningsorganisation där du samarbetar med våra förvaltare och regionchefer. Dina projekt kommer att finnas på olika håll i landet och tjänsten innebär därför en del resor. Du utgår ifrån Stenvalvets huvudkontor i centrala Stockholm och rapporterar till Förvaltningschefen.

Huvudsakliga ansvarsområden

 • Ansvara för att byggprojekt inom förvaltningen planeras, projekteras, upphandlas och genomförs enligt fastställda beslut så att uppsatta mål nås både ekonomiskt och kvalitativt
 • Aktivt delta i ledningsgruppen för förvaltningsenheten
 • Agera intern rådgivare och stötta förvaltarna då de driver egna, mindre projekt
 • Samverka internt med vår projektutvecklingsenhet som arbetar med utveckling av det egna fastighetsbeståndet och nybyggnationsprojekt

Arbetsuppgifter

 • Leda och följa upp konsulter och entreprenörer i projekt
 • Delta i hyresförhandlingar i samband med projekt
 • Projektstyrning mot fastställda kvalitets-, ekonomi- och tidsramar
 • Upphandling och styrning av projektledare och övriga konsulter
 • Samverka med externa och interna aktörer samt myndigheter
 • Ansvara för entreprenad- och myndighetsbesiktningar i samband med projekt
 • Säkerställa arbetsmiljö- och miljöansvaret
 • Medverka i förvaltningsenhetens utvecklingsarbete samt mål- och verksamhetsplanering

Kvalifikationer

 • Civilingenjörs-/högskoleexamen alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet inom projektledning och byggteknik.
 • Flerårig dokumenterad erfarenhet av projektledning
 • Erfarenhet av att handla upp konsulter och entreprenader
 • God förmåga att planera projekt med hänsyn till ekonomi, tid och resurser
 • Kunskap om PBL
 • Erfarenhet av samhälls- eller kontorsfastigheter
 • Erfarenhet av LOU är meriterande

Personliga kompetenser
Våra hyresgäster är mycket viktiga för oss. Du har ett genuint intresse och förståelse för de verksamheter som finns i våra hus och driver dina projekt med stort engagemang. Vi söker dig som är administrativ, strukturerad och analytisk. Du är handlingskraftig, drivande och lösningsorienterad och är en mycket god kommunikatör, både i tal och skrift. Du är nyfiken och förstår vikten av ett bra samarbete, du skapar kontakter med interna och externa parter och underhåller dem.

Som person är du lugn och behåller ett realistiskt tänk och har förmågan att se detaljer i stressiga situationer. Du trivs i en roll med stort eget ansvar och har samma entusiasm i stora och små projekt. Som ambassadör för företaget vet du hur viktigt det är att vårda och utveckla företagets värden och varumärke.

Övrigt
I och med att flera av våra största hyresgäster bedriver säkerhetsklassad verksamhet (polisen, kriminalvården, Domstolsverket m fl) så kommer vi innan anställning att utföra vi en särskild säkerhetsbedömning av dig som person och begär då att få ta del av utdrag från Polisens belastningsregister.

Stenvalvet erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett utmanade arbete i ett framgångsrikt, stabilt, långsiktigt och växande företag med en öppen och inspirerande arbetsmiljö. Stenvalvet är idag ett 30-tal medarbetare och organisationen karaktäriseras av hög fastighetskompetens samt familjär och hjälpsam anda.

I den här rollen kommer du att få vara en viktig spelare i bolagets förvaltning och ges möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Fastighets AB Stenvalvet med Fasticon Kompetens AB. Därav är Fastighets AB Stenvalvet önskemål att alla samtal och mail kring tjänster går till Fasticon Kompetens AB.

För att söka tjänsten, registrera ditt cv på www.fasticonjobb.se och bifoga ett personligt brev. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum som är 25/11 2018

Har du frågor angående tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Vanessa Personne på vanessa.personne@fasticon.se eller på 072-389 99 72.

Fastighetsanalytiker till Stenvalvet

 

Vill du arbeta och förkovra dig inom området samhällsfastigheter? Stenvalvet växer och står nu redo att välkomna ytterligare en Fastighetanalytiker till kontoret i Stockholm. Detta är tjänsten för dig som har jobbat något år i fastighetsbranschen och vill arbeta som analytiker i en verksamhet som kännetecknas av korta beslutsvägar och ett flexibelt och dynamiskt sätt att arbeta. Beskriver du dig själv som jordnära och har en önskan om att arbeta i en organisation med gedigen branscherfarenhet och goda arbetsförhållanden? Då kan detta mycket väl vara nästa steg i karriären för dig. Sök tjänsten omgående då vi arbetar med löpande urval och kan komma att ta ner annonsen!

Om tjänsten

Academic Work söker för Stenvalvets räkning en Fastighetsanalytiker till deras kontor i centrala Stockholm. Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Bolagets verksamhet startades 2010. Sedan 2014 har bolaget gått från åtta personer till dagens 38 medarbetare.

Stenvalvet erbjuder sina medarbetare kompetensutveckling genom seminarier och konferenser samt kontinuerlig utveckling i arbetet genom nya arbetsuppgifter samt deltagande i olika projekt. Vi fäster stor vikt vid personlighet i denna rekrytering då Stenvalvet är ett välmående företag med en familjär känsla vilket innebär att personalen arbetar hårt men har roligt ihop.

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och Stenvalvets önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till Academic Work.

Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Academic Work men du kommer anställas direkt hos Stenvalvet.

Arbetsuppgifter

Som Fastighetsanalytiker hos Stenvalvet kommer du att framförallt arbeta med arbetsuppgifter inom analys och värdering i nära samarbete med övriga medarbetare på företaget. Du kommer att arbeta med olika former av analys såsom tex lönsamhets-, transaktions- och marknadsanalys men även kalkylering i samband med fastighetsvärdering. Du kommer även att ingå i olika projektgrupper inom företaget där lönsamhetsanalys och fastighetsvärdering förekommer. Då Stenvalvets fastighetsbestånd är fördelat runt om i Sverige förekommer också resor i samband med värdering av fastigheter. Du rapporterar till Affärsutvecklingschefen.

Vi söker dig som

 • Har 1-3 års arbetslivserfarenhet inom fastighetsvärdering, ekonomisk förvaltning eller analys
 • Har en civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad med inriktning mot bygg- och fastighetsekonomi alternativt har annan motsvarande akademisk examen, exempelvis inom programmet Fastighet och Finans eller civilekonom med inriktning fastighetsekonomi.
 • Är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom analys och värdering med dina tidigare erfarenheter som grund.
 • Har goda datakunskaper i MS Office och speciellt i Excel eftersom det är ditt dagliga arbetsverktyg.
 • Behärskar svenska språket mycket väl i både tal och skrift.
 • Har B-körkort.

Stenvalvet vill växa med sin personal och attrahera dig som ser dem som en långsiktig arbetsgivare. För att trivas och vara framgångsrik i rollen som Fastighetsanalytiker är du en noggrann person som är uppmärksam på detaljer och arbetar strukturerat för att leverera ett kvalitativt arbete. Genom ditt flexibla förhållningssätt har du även förmågan att anpassa dig efter olika situationer och förutsättningar inom projekt. Som person trivs du med att samarbeta med andra, ofta i projektform, och tycker om att vara verksam i en organisation som arbetar verksamhetsöverskridande. Sist men inte minst är du resultatinriktad och arbetar fokuserat för att uppnå önskat resultat.

ÖVRIG INFORMATION

 • Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid. Provanställning kan komma att tillämpas.
 • Omfattning: Heltid, tillsvidare.
 • Placering: Stockholm.
 • Kontaktuppgifter: Rekryteringkoordinator Lisa Löfström, lisa.lofstrom@academicwork.se
 • Sök tjänsten genom att klicka på Ansök nedan. Vi går igenom urvalet löpande och ber dig därför att komma in med din ansökan snarast möjligt.
 • Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på stw02@academicwork.se under kontorstid. Skriv annonstiteln i rubriken och kopiera gärna in länken till annonsen i ditt mail. För generella funderingar kring din ansökan/vår rekryteringsprocess finns vi ofta tillgängliga i chatten här på webben under vardagar så hör gärna av dig där!

Ansök om tjänsten

Stenvalvet växer och rekryterar chefsjurist

 

För att kunna möta bolagets fortsatta utveckling och expansion har Fastighets AB Stenvalvet rekryterat Thomas Åsberg som chefsjurist.  

Stenvalvet fortsätter att växa och för att möta verksamhetens utökade behov har Thomas Åsberg rekryterats. Thomas har en bred erfarenhet från bolags- och fastighetsrättsfrågor samt från verksamhetsutveckling. Rekryteringen av Thomas gör att Stenvalvet har den juridiska kompetensen i företaget och hans uppdrag blir att ansvara för alla juridiska frågor inom verksamheten. Thomas kommer närmast från Systembolaget där han arbetat som bolagsjurist och har tidigare en bakgrund som advokat. 

”Vi är mycket glada över att hälsa Thomas välkommen till Stenvalvet. Thomas har en bred juridisk erfarenhet som vi kommer att få stor nytta av i företaget och vi ser fram emot att han börjar hos oss i november”, säger Stenvalvets VD Magnus Edlund. 

Thomas tillträder sin nya tjänst den 8 november med placering i Stockholm och rapporterar till Mario Pagliaro, CFO. 

För frågor eller ytterligare information kontakta: 
Åsa Scharfe, Kommunikationschef Stenvalvet: 08-508 942 50, asa@stenvalvet.se

Stenvalvet skapar nya moderna kontorslokaler åt Work for you i fastigheten Vörten 1 & 2 i Eskilstuna

 

Work for you har tecknat ett nytt 3-årigt avtal med Fastighets AB Stenvalvet (publ.) om att hyra 1 200 kvadratmeter i fastigheten Vörten 1 & 2 i Eskilstuna. 

Work for you har sedan 2013 varit hyresgäst hos Stenvalvet i fastigheten Vägbrytaren 1. Stenvalvet kunde möta Work for yous förändrade lokalbehov som uppstod när företaget behövde utöka sin verksamhet i Eskilstuna genom att erbjuda dem en större lokal i fastigheten Vörten 1 & 2. Work for you hyr från den 1 januari 2019 en lokal i bottenplanet på fastigheten och får därmed ett fantastiskt skyltläge och en egen ingång i direkt anslutning till Fristadstorget.  

Som ett led i Stenvalvets långsiktiga förvaltning har vi i samråd med Work for you har tagit fram en modern, yteffektiv och väl fungerande lösning för företagets verksamhet. 

Stenvalvets förvaltningschef Mattias Tegefjord önskar Work for you välkomna till ytterligare tre år som hyresgäst. ”Vi är mycket glada över att ha tecknat ett nytt avtal med Work for you och kunnat förse dem med nya funktionella och trivsamma lokaler som passar deras nuvarande lokalbehov bättre” säger han. 

För frågor eller ytterligare information kontakta: 
Åsa Scharfe, Kommunikationschef Stenvalvet:
08-508 942 50, asa@stenvalvet.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi åtgärdar Vintrosahemmet i Örebro

 

Vintrosahemmet har brister i skötsel och förvaltning. Det är ytterst vårt ansvar att fastigheten är i ett gott skick och vi fråntar oss inte detta ansvar. Det handlar också om att den entreprenör som ansvarat för fastighetsskötseln inte har levt upp till den standard som vi kräver av våra underleverantörer. Det borde vi ha uppmärksammat tidigare. Vi vill därför be om ursäkt för de besvär och obehag som bristerna orsakat. Vi kommer nu att fullfölja vår operativa handlingsplan för att lösa problemen snarast. Det handlar både om underhåll, alltså reparationer, och om löpande skötsel.

Utomhus

Vi har skärpt kraven för vår entreprenör som sköter utomhusmiljön. Flera direkta åtgärder kommer att göras för att utemiljön ska förbättras snarast. Byggnadens yttertak kommer att bytas och flagnande färg kommer att åtgärdas direkt efter vintern. Vi planerar för projekten redan nu för att kunna påbörja arbetena så snart väder och temperatur tillåter.

Inomhus

Vi har gått igenom fastigheten tillsammans med Örebro kommun som är vår hyresgäst och vi har nu uppdaterat en gemensam plan för vad som behöver åtgärdas. Vi kommer att byta branddörrar som en del i de planerade brandsäkerhetsförbättringarna. Vi kommer att renovera ytskikt och sätta upp ny belysning i korridorer. Vi kommer att börja renovera köken på avdelningarna. Detta är enbart några exempel. Kommunen har tidigare beslutat om installation av sprinkleranläggning i samtliga äldreboenden. Nu finns beslut om genomförande även i denna byggnad, och tillsammans kommer vi nu att samordna installationen av detta med övriga bygg-, och installationsarbeten. Målsättningen är att vara färdiga med allt arbete under 2019.
Det kommer att genomföras en noggrann kontroll av luften i hela fastigheten. När kontrollen är genomförd och resultatet ligger klart så kommer vi genomföra det underhåll som krävs för att luften ska bli bra.

Ökad kommunikation

När missförhållanden uppmärksammas ska det inte gå lång tid innan åtgärder görs. I normalfallet träffar vi Örebro kommun vid två planerade tillfällen per år för genomgång av fastigheten. Men med tanke på de investeringar som ska göras i fastigheten har vi nu en mer löpande kontakt med kommunens förvaltningar. Vi har diskuterat planer och åtgärder gemensamt och vi har en samsyn kring vad som behöver förbättras.
Det är vår ambition att så snart som möjligt påbörja alla förbättringsarbeten. Dessa ska dock ske i en omfattning och takt som inte stör den dagliga verksamheten och de boende mer än nödvändigt.
Vi kommer löpande informera alla berörda om våra åtgärder i Vintrosahemmet.

Magnus Edlund, VD
Fastighets AB Stenvalvet

För ytterligare information kontakta:

Magnus Edlund, tel 070 – 554 99 47, magnus@stenvalvet.se