Fastighets AB Stenvalvet har tecknat nytt hyresavtal med Norrtälje Kommun avseende fastigheten Älmsta 8:2 i Norrtälje 

Stenvalvet har tecknat ett nytt 10-årigt hyresavtal med Norrtälje Kommun i fastigheten Älmsta 8:2 i Älmsta. Hyresavtalet omfattar ca 4 800 kvm och inrymmer Elmstagårdens äldreboende samt Granbacka demensboende med totalt 57 lägenheter. 

Stenvalvets regionchef Tobias Kölborg säger i en kommentar; ”Vi har ett gott samarbete med Norrtälje Kommun och har dem som hyresgäst i flera av våra fastigheter i Norrtälje kommun. Att vi har kommit fram till en bra lösning tillsammans med dem som gör att Elmstagården och Granbacka även fortsättningsvis kommer att utföra sin viktiga samhällsservice i vår fastighet känns mycket glädjande. Vi önskar dem välkomna till ytterligare tio år i fastigheten.”

För mer information: Åsa Scharfe, Kommunikationschef Stenvalvet: 08-508 942 50, asa@stenvalvet.se

Älmsta 8:2 i Älmsta

Fastighets AB Stenvalvet förstärker förvaltningsorganisationen

Fastighets AB Stenvalvet har under flera år ökat sitt fastighetsbestånd till att idag omfatta ett portföljvärde på ca 10 miljarder. Enbart under 2017 gjordes förvärv till ett värde om ca 1 miljard. För att även framöver vara en långsiktig, omsorgsfull och lyhörd organisation har vi förstärkt förvaltningsverksamheten genom att rekrytera Erica Ullberg som Förvaltare till region Mälardalen.

Erica Ullberg

Regionen förvaltar Stenvalvets stora fastighetsbestånd i hela Mälardalen samt i Umeå. Behovet av att utöka förvaltningen med en person till kommer förutom från förvärvade fastigheter från att ett flertal större projekt i regionen befinner sig i uppstartsskedet .

Erica kommer närmast från Fastighetsägarna i Stockholm där hon sedan 2009 arbetat som Kommersiell förvaltare. Dessförinnan har hon bland annat jobbat på Brostaden och på Rodamco. Med sin mångåriga och breda erfarenhet inom fastighetsbranschen från förvaltning av fastigheter inom så väl handel och kontor som industri blir Erica ett bra tillskott till organisationen.

Erica kommer att förvalta fastigheterna på Gotland, Västerås och i södra Stockholm.

”Genom rekryteringen av Erica kommer region Mälardalen att ha kapacitet att förvalta regionens ökande antal fastigheter på ett tillfredsställande sätt. Vi ser fram emot att hälsa Erica välkommen till Stenvalvet i mars,” säger Tobias Kölborg Regionchef Mälardalen på Stenvalvet.

För mer information: Åsa Scharfe, Kommunikationschef Stenvalvet: 08-508 942 50, asa@stenvalvet.se

Stenvalvet bygger storkontor åt Skatteverket i Falun

 

Fastighets AB Stenvalvet har tecknat ett nytt 6-års avtal med Skatteverket i fastigheten Kardmakaren 20 i Falun. På en yta av 3 200 kvadratmeter ska ett nytt modernt storkontor skapas för ca 200 arbetsplatser. Skatteverket, som redan idag är Stenvalvets hyresgäst i fastigheten, kommer därmed att sitta på hela våningsplan 3. 

Anpassningen av lokalerna planeras starta under våren 2018 och beräknad inflytt är i december.

Stenvalvet har själva ett regionkontor i Falun i fastigheten och förvaltare Bo Kindström kommer att arbeta nära Skatteverket genom hela anpassningen av deras nya lokaler.

Stenvalvets regionchef Göran Sääf önskar Skatteverket välkomna till ytterligare sex år i fastigheten. ”Vi har ett mycket gott samarbete med Skatteverket och har dem som hyresgäster på flera håll i landet. Det gläder mig att vi nu gemensamt skall tillskapa en ny, modern och långsiktig kontorslösning i Falun som är anpassad efter Skatteverkets behov” säger han.

För frågor eller ytterligare information kontakta:

Åsa Scharfe, Kommunikationschef Stenvalvet: 08 – 508 942 50, asa@stenvalvet.se

Fastigheten Kardmakaren 20 i Falun

Vinnare av Stenvalvets Lilla Extra 2017 utsedd

Lyhördhet, omsorgsfullhet och långsiktighet är viktiga begrepp för Stenvalvet. Begrepp som på flera sätt för tankarna till ordet engagemang. Därför har vi, med ett årligt stipendium, lyft fram ett enskilt initiativ som visar prov på ett särskilt engagemang och som med relativt små medel berikar vardagen för de som bor och arbetar i våra fastigheter.

Vinnare av Stenvalvets Lilla Extra 2017 är Work for You i Eskilstuna

Motivering:

Med ett samhällsengagemang och integrationstänkande som bidrar till att fler blir inkluderande i samhället, får naturlig rörelse, ökad mobilitet och frihet och som går i linje med Stenvalvets Lilla Extras ambition har Work for You visat exempel på ett initiativ som gynnar många.

Stipendiet går till inköp av unisexcyklar.

Work for You Eskilstuna – Vinnare av Stenvalvets Lilla Extra

 

Fastighets AB Stenvalvet förvärvar samhällsfastigheter i Ystad

Stenvalvet växer och förvärvar fastigheter i Skåne. Förvärvet av fastigheterna är helt i linje med Stenvalvets affärsidé att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter i Sverige. Fastigheterna i Ystad har förvärvats från Enrax Fastighet AB.

 

Det är fastigheten Kranskötaren 5 på 4 400kvm som är ”Hälsans Hus” i Ystad samt den 1 100kvm stora fastigheten Lotsen 6 som Polisen förhyr.

Genom förvärven förstärker Stenvalet sin fastighetsportfölj i Skåne där vi redan är en etablerad fastighetsägare med regionkontor i Malmö.

 

”Förvärven av fastigheterna passar väl i vårt befintliga fastighetsbestånd. Vi äger sedan tidigare polishuset i Ystad och flertalet vårdcentraler i Skåne och ser förvärvet som ett bra komplement och mycket positivt för vårt fortsatta samarbete med Polisen och Region Skåne” säger Sara Östmark, vVD och Affärsutvecklingschef hos Stenvalvet.

 

Stenvalvet tillträder fastigheterna under första kvartalet 2018.

 

 

För mer information:
Å
sa Scharfe, Kommunikationschef Stenvalvet: 08 – 508 942 50, asa@stenvalvet.se

Fastighets AB Stenvalvet genomför bytesaffär för drygt 1 mdr med Hemsö

Stenvalvet genomför en bytesaffär med Hemsö och ökar sitt fastighetsbestånd på de prioriterade orterna Eskilstuna, Strängnäs, Jönköping, och Växjö samt gör sitt första förvärv i Borlänge. Genom förvärven ökar Stenvalvet fastighetsportföljens andel av vård-och omsorgsboenden då fem av de förvärvade fastigheterna är nyproducerade vård-och omsorgsboenden. Övriga fastigheter i det förvärvade beståndet utgörs av fyra skolfastigheter och totalt omfattar förvärvet en uthyrbar area om ca 30 000 kvm. I samma transaktion säljer Stenvalvet tre fastigheter om ca 15 000 kvm i Göteborgsområdet.

De förvärvade fastigheterna passar mycket väl in i Stenvalvets affärsidé att äga och utveckla samhällsfastigheter. Stenvalvet kommer att utöka förvaltningsorganisationen på flera av de orter där de förvärvade fastigheterna ligger för att förstärka den lokala närvaron.

Transaktionens omfattning är ca 1 miljard kronor.

”Genom förvärvet förstärker Stenvalvet sitt bestånd av vård- och omsorgsboenden samt skolfastigheter vilket ligger helt i linje med vår strategi. Att få möjlighet att förvärva fastigheterna av Hemsö som är en aktad aktör inom segmentet samhällsfastigheter gör att vi är trygga i vårt förvärv,” säger Sara Östmark, vVD på Stenvalvet.

Stenvalvets tillträdande samt frånträdande av fastigheterna sker den 1 mars.

För mer information: Åsa Scharfe, Kommunikationschef Stenvalvet: 08 – 508 942 50, asa@stenvalvet.se

Bygglovsansökan för vård-och omsorgsboende i Farsta Strand är inskickat

Projekt Farsta Strand – Bygglovsansökan för det vård-och omsorgsboende som Stenvalvet vill bygga i Farsta Strand är inskickat.
Boendet som kommer att inrymma 54 lägenheter byggs i tre våningar samt en takvåning. Påbyggnaden kommer att ha en stomme av trä och ligga ovanpå den befintliga byggnaden.

Eskilstunas modernaste lokaler

Läs vad som händer i Eskilstuna och om Stenvalvets stora satsning i tidningen från Eskilstuna kommun

 

På väg till Nationalmuseum

Textilkonstverket Vidd och rymd av Sten Kauppi (1922 – 2002) som hängde entrén till fastigheten Vägbrytaren 1 i Eskilstuna har monterats ned och fraktas till Nationalmuseum.

Nationalmuseum tar över konstverk

I entrén till fastigheten Vägbrytaren 1 – K43 sitter ett textilkonstverk, Vidd och rymd  av Sten Kauppi (1922 – 2002) som skänktes av Statens konstråd till fastigheten när huset byggdes.

I samband med ombyggnaden av entréplanet har vi försökt att hitta en ny placering för vävnaden, men tyvärr kan vi inte uppfylla kraven på placering av det.

Till vår stora glädje kommer Nationalmuseum ta över konstverket och nedmontering sker under december.  

Vidd och rymd  av Sten Kauppi (1922 – 2002)

Vidd och rymd  av Sten Kauppi (1922 – 2002)