Examensarbete om Framtidens Äldreboende

I fredags träffade vår projektchef Eva KTH studenterna Sam Swire och Erik Lundström som har valt att göra sitt examensarbete med inriktning på framtidens äldreboende.

Sam och Erik som pluggar på linjen Byggteknik och Design med inriktning Arkitektur har uppmärksammat utmaningen samhället står inför med alla äldre som har behov av omsorg och framförallt allt att behovet kommer att öka i takt med att fler blir äldre och lever längre. Studenterna har gjort en hel del studiebesök på befintliga äldreboenden och genom inventeringar och intervjuer så hittar de brister och goda exempel som de dokumenterar. De dom bl a sett är att man även i nyproduktionen missat betydande lösningar som får negativa konsekvenser för både boende och personal.  I arbetet ingår även att spana internationellt för att se vad vi kan lära oss av andra länder.

”-Det är otroligt roligt att intresset finns hos studenterna och väldigt bra att de ser över marknaden som de gör. Vi behöver alla lära oss för att utvecklas och att kunna dela med mig av mina erfarenheter är kul och jag hoppas att det ska vara till nytta”, säger Eva.

Ett väl fungerande Vård och omsorgsboende måste fungera för både vårdgivarna och framförallt för de boende. Att planera från början och förstå vad som krävs för grupperna är avgörande för livskvalité, värdighet och arbetsmiljö.

”Jag ser verkligen fram emot att läsa om vad Sam och Erik kommer fram till”, avslutar Eva.

Ekuriren skriver om Stenvalvets planer för kv. Vägbrytaren i Eskilstuna

Idag har Ekuriren en artikel om Stenvalvets planer för kv. Vägbrytaren i Eskilstuna. Regionchef Tobias Kölborg har uttalat som om planerna för fastigheten.

Medarebetare till Malmökontoret sökes

Stenvalvet söker medarbetare till Malmökontoret – är du den vi söker?

 

Förvaltningsassistent

Fastighets AB Stenvalvet hyr ut till lokalt bryggeri i Visby

En markant förändring av militärens gamla ridhus på fastigheten Mullvaden 41 i Visby är på gång då Fastighets AB Stenvalvet hyr ut till Barlingbo Bryggeri. Barlingbo Bryggeri har tecknat ett 15-årigt hyresavtal och inflyttning sker i juni.

Fastigheten genomgår i dagsläget en omfattande ombyggnation och anpassas för att kunna användas som bryggeri. Fastighetens speciella kännetecken tas tillvara och originaldelar behålls i så stor utsträckning det går.

”Vi är mycket glada över att kunna hälsa Barlingbo Bryggeri välkomna till vår fastighet. Deras etablering i Mullvaden 41 i Visby kommer att vara ett lyft för hela området och tillföra liv och rörelse” säger Peter Högberg, Regionchef på Stenvalvet.

”Lokalen är helt rätt. Tittar man på den känns det som om det har legat ett bryggeri här i minst 400 år. Vi är glada att vi har en stabil fastighetsägare som hjälper oss med etableringen. Framförallt har vi möjligheten att utveckla ett lokalt bryggeri till många nya spännande sorter och den kritik vi fått att det är svårt att besöka oss i Barlingbo möter vi upp helt. Vi ser fram emot ett nytt kapitel i Barlingbo Bryggeris historia,” avslutar Barlingbo Bryggeris VD Jonny Warg.

Stenvalvet på Business Arena i Malmö

Vi är partner till Business Arena i Malmö den 20 april. Det är tredje gången Stenvalvet finns representerade som partner och vi ser fram emot att träffa Er i vår monter – no 21.

Fastighets AB Stenvalvet förstärker organisationen

Som ett led i förberedelserna inför en fortsatt expansion förstärker Fastighets AB Stenvalvet organisationen med tre Förvaltarassistenter och en Analytiker.

Förvaltarassistenttjänsterna är stationerade på våra regionkontor i Eskilstuna, Falun och Kalmar. I Eskilstuna har Malin Kalfas tillträtt tjänsten, i Falun är det Alice Streymoy och i Kalmar är det Anna de Gant.

”Förstärkningen av våra regionkontor genom anställning av tre nya Förvaltninsassistenter ökar vår lokala närvaro ytterligare och skapar förutsättningar för vår förvaltningsorganisation att kunna ta nästa steg i Stenvalvets utveckling. Nu är vi är redo att förvärva fler fastigheter i Sverige,” säger Mattias Tegefjord, Förvaltningschef på Stenvalvet.

Förvaltarassistenterna har nyligen tillträtt sina nya tjänster.

Christoffer Persson har rekryterats som Analytiker till Affärsutveckling. Han kommer att arbeta med analys, värdering och transaktioner. Christoffer kommer närmast från CBRE och har en civilingenjörsexamen i lantmäteri från Lunds universitet.

”Med vår rekrytering av Christoffer kommer Affärsutvecklingsteamet att förstärkas ytterligare och ge oss möjlighet att ta oss an fler fastighetsinvesteringar,” säger Sara Östmark, Affärsutvecklingschef på Stenvalvet.

 

För mer information:
Å
sa Scharfe, Kommunikationschef Stenvalvet: 08 – 508 942 50, asa@stenvalvet.se

Stenvalvet fyller fastighet i Eskilstuna

Fastighets AB Stenvalvet hyr ut plan 7 i fastigheten Vapnet 1. Hyresgäster är Växa Sverige samt Statens Servicecenter. I och med detta är fastigheten nu fullt uthyrd.

När Trafikverket hade ett förändrat lokalbehov arbetade Stenvalvet tillsammans med Trafikverket fram en kontorslösning som innebar ett modernt och mer effektivt kontor. En omställning av ytorna till aktivitetsbaserade arbetsplatser gjorde att Trafikverket kunde minska den totala arean i sin förhyrning vilket innebar att Stenvalvet fick ett par våningsplan vakanta i fastigheten. Centrala studiestödsnämnden, CSN hyrde i ett tidigt stadie ett helt plan och nu har Stenvalvet fyllt hela vakansen som uppstod efter Trafikverket.

Växa Sverige – en förening för Sveriges bönder – en befintlig hyresgäst hos Stenvalvet i grannfastigheten Vägbrytaren hade behov att minska sina ytor. Stenvalvet och Växa har tillsammans arbetat fram en lösning som passar Växas förändrade lokalbehov och de kommer att flytta in på plan 7 i fastigheten Vapnet 1 i juni.

På samma plan har Statens Servicecenter hyrt resterande yta vilket innebär att hela våningsplanet på drygt 900 kvm är uthyrt. Myndigheten Statens Servicenter stöttar övriga myndigheter med bl.a. löneadministration och ekonomi och passar mycket väl in i Stenvalvets hyresgäststock.

”Uthyrningarna ligger helt i linje med Stenvalvets plan för fastigheten och vi har tecknat hyresavtal med två verksamheter som passar väl in. Vi har jobbat tillsammans med hyresgästerna och har påbörjat anpassningen inför hyresgästernas inflytt under sommaren,” säger Tobias Kölborg, Regionchef på Stenvalvet för Mälardalen.

Stenvalvet hyr ut till Apoteket i Västerås

 

Fastighets AB Stenvalvet hyr ut hörnlokalen i fastigheten Livia 15 på Stora Gatan i Västerås till Apoteket. Lokalens läge gör att det har varit viktigt att hitta rätt hyresgäst till lokalen. Uthyrningen räknat i kvadratmeter är inte stor men för Stenvalvet är det en mycket bra hyresgäst som har valt att teckna avtal med oss.

Handelsbanken lämnade lokalen under hösten. Stenvalvet har haft flera intressenter som velat hyra lokalen och valde att teckna avtal med Apoteket då det är långsiktig hyresgäst med ett starkt varumärke som passar bra i lokalens strategiska läge.

”Efterfrågan har varit hög på lokalen och vi är mycket glada över att vi kunnat teckna ett 5-årigt avtal med Apoteket och vi ser fram emot att färdigställa lokalen åt dem” säger Tobias Kölborg, Regionchef på Stenvalvet för Mälardalen.

Stenvalvet har arbetat tillsammans med Apoteket med utformningen av hörnlokalen, som kommer att färdigställas till sommaren. Apotetket planerar att öppna butiken i början av hösten.

Business Arena Göteborg 6 april

Stenvalvet finns med som partner på Business Arena i Göteborg den 6 april. Passa på att besöka vår monter, träffa Stenvalvets medarbetare och diskutera framtida samarbeten.

Stenvalvet bygger om åt Domstolsverket

Stenvalvets fastighet Lärkan 1 i Kalmar genomgår en om- och tillbyggnad i form av ca 700kvm ny yta åt Domstolsverket. I den nya delen ska två nya tingssalar, ett teknikutrymme samt några arrestlokaler tillskapas. Ombyggnation av den befintliga delen av fastigheten kommer också att genomföras.

Inflyttning i de nya lokalerna är beräknade till våren 2018.

Följ med på vårt projekt i Kalmar – Lärkan 1!