Vi stödjer de som stödjer samhällsutvecklingen

Som en del av välfärdssamhället vill vi på Stenvalvet bidra till dess utveckling i både det stora och lilla perspektivet. Vår sponsorverksamhet är ett sätt för oss att stödja bra initiativ och insatser bland de verksamheter som bedrivs i våra fastigheter.

Extra stöd till extra goda insatser

Varje år delar vi ut stipendiet ”Stenvalvets Lilla Extra”. Det är vårt sätt att stödja och uppmärksamma insatser som personer ute i fastigheterna vill göra för att sätta guldkant på verksamheten.

Stipendiet är ett pris värt 30 000 kronor och anpassas efter verksamhetens önskemål och behov. Det används till sådant som ligger utanför vårt ordinarie ansvar som fastighetsägare, men som vi vet är mycket uppskattat av såväl boende som medarbetare. Stenvalvets Lilla Extra delades 2022 ut till två verksamheter:

Attendo Fortuna Onnela där priset gick till inköp och montering av en finsk pargunga. Den är tänkt att öppna upp för samtal och minnen från barndomen och bli ett nytt sätt att umgås.

Vinsta Grundskola där vinsten gick till inköp av spel och utrustning till cafeterian för att göra uppehållsrummet ännu mer till gemensam samlingspunkt där man känner sig trygg och inspirerad.

Många av våra boende kommer från Finland och där är denna typ av trädgårdsmöbel mycket vanligare. Pargungan har använts jättemycket.

Maria Probst, verksamhetschef på Attendo Fortuna Onnela

Det blev väldigt fint. Eleverna kan vara här för att spela brädspel, ta en fikamacka eller bara hänga.

Fredrik Stolpe, administrativ chef för Utbildningsförvaltningen i Vinsta