Om oss

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Stenvalvet äger ett hundratal fastigheter till en area av ca 600 000 kvm och ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 13 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård och skola. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 31%, kommun och regioner står för cirka 42% och övriga utförare av samhällsservice för 27% av hyresintäkterna.

Fastighetsbeståndet är fördelat på två regioner; Nord och Syd. Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans Pension, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge våra hyresgäster snabb återkoppling. Vi är långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla i vårt arbete och relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare.