Om oss

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom segmentet samhällsfastigheter. Totalt äger, förvaltar och utvecklar vi ett hundratal fastigheter med en area av 607 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 16 miljarder kronor.

I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som rättsväsende, utbildning, vård- och omsorg samt myndigheter. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 35 procent, kommun och regioner står för cirka 34 procent och övriga utförare av samhällsservice för 26 procent av hyresintäkterna.

Fastighetsbeståndet är fördelat över hela Sverige. Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans pension och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt och månar alltid om att hålla korta beslutsvägar, vi är tillgängliga och vi ger alltid våra hyresgäster snabb återkoppling.

Vi är långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla i vårt arbete och relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare.