Ägare

Kyrkans Pensionskassa
Kyrkans Pensionskassa försäkrar tjänstepensio­nen för anställda i Svenska kyrkans församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift. Totalt har pensionskassan nästan 80.000 försäkrade och förvaltar ett pensionskapital på drygt 17 miljarder kronor.

Pensionskassan bildades 1999 inför relationsändringen mellan kyrkan och staten.

Läs mer om Kyrkans Pensionskassa

Kåpan pensioner försäkringsförening
Kåpan Pensioner förvaltar kollektivavtalad tjänstepension på det statliga avtalsområdet för dem som är eller har varit statligt anställda. Kåpan Pensioner är en försäkringsförening som erbjuder traditionell pensionsförsäkring med garanterad ränta.

Läs mer om Kåpan Pensioner

Stiftelsen för Strategisk Forskning
Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, är en fri, oberoende forskningsfinansiär inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet.

Läs mer om Stiftelsen för Strategisk Forskning