NYA STENVALVET

December 2018

Stenvalvet anställer Ulrika Lindh som analytiker och Steve Kou som biträdande förvaltare i Jönköping.

Stenvalvet förstärker organisationen med Pia Orthén som hållbarhetschef.

Fastighets AB Stenvalvet tecknar nytt hyresavtal med Skatteverket om 2700 kvm i K43 i Eskilstuna.

November 2018

Fastighets AB Stenvalvet tecknar nytt hyresavtal med Domstolsverket i Eskilstuna.

Oktober 2018

För att kunna möta bolagets fortsatta utveckling och expansion har Stenvalvet rekryterat Thomas Åsberg som chefsjurist.

Stenvalvet skapar nya moderna kontorslokaler åt Work for You i fastigheten Vörten 1 & 2 i Eskilstuna.

September 2018

Fastigheterna Athena 5 och Athena 19 i Örebro förvärvas från Kommunalägda Örebroporten Fastigheter AB. Stenvalvet etablerar ett nytt förvaltningskontor.

Stenvalvet utökar sitt fastighetsbestånd i Jönköping via förvärv av fastigheten Elektronen 3.

Juni 2018

Stenvalvet medverkar på seminarier i Almedalen.

Ersta Diakoni och Stenvalvet samarbetar om vård och omsorgsboendet Ersta Lydiahemmet.

Maj 2018

Stenvalvet utökar sina finansieringskällor genom lansering av ett certifikatprogram.

Mario Pagliaro anställs som ny CFO, han ingår även i Stenvalvets ledningsgrupp.

April 2018

Stenvalvet tecknar ett 6-årigt avtal med Fortifikationsverket i fastigheten Vägbrytaren 1 i Eskilstuna.

Ytterligare satsningar på projektutveckling i egen regi, Gabrielle Linnsén anställs som projektutvecklare.

Februari 2018

Stenvalvet anställer två fastighetsförvaltare i Småland och utser en biträdande förvaltningschef

Januari 2018

Två fastighetsförvaltare anställs i Småland och en biträdande förvaltningschef utses.

10-årigt hyresavtal tecknas med Norrtälje Kommun i fastigheten Älmsta 8:2 i Älmsta.

Förvaltningsverksamheten förstärks genom att rekrytera Erica Ullberg som förvaltare till region Mälardalen.

Nytt 6-års avtal tecknas med Skatteverket i fastigheten Kardmakaren 20 i Falun. På en yta av 3 200 kvadratmeter ska ett nytt modernt storkontor skapas för ca 200 arbetsplatser.

December 2017

Vinnare av Stenvalvets Lilla Extra 2017 är Work for You i Eskilstuna.

Förvärv av fastigheter i Skåne. Förvärvet av fastigheterna är helt i linje med Stenvalvets affärsidé att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter i Sverige

Stenvalvet genomför en bytesaffär med Hemsö och ökar sitt fastighetsbestånd på de prioriterade orterna Eskilstuna, Strängnäs, Jönköping, och Växjö samt gör sitt första förvärv i Borlänge.

Bygglovsansökan för vård- och omsorgsboende i Fasrsta Strand skickas in.

Nationalmuseum tar över textilkonstverk som hänger i entrén till fastigheten Vägbrytaren 1 i Eskilstuna.

November 2017

K43 – Fastigheten Vägbrytaren 1 i Eskilstuna har fått bygglovet godkänt för entréerna samt glastaket över en av innergårdarna.

Oktober 2017

Med start under hösten 2017 börjar Stenvalvet moderniseringen av kvarteret Vägbrytaren 1 med adress Kungsgatan 43 i Eskilstuna.

Växjö Kommun har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Fastighets AB Stenvalvet och flyttar in i 600 kvm nyrenoverade kontorslokaler på Linnégatan i fastigheten Dacke i centrala Växjö.

September 2017

Sara Östmark utsågs till vice VD utöver sin nuvarande roll som Affärsutvecklingschef. Sara har arbetat på Stenvalvet sedan företaget bildades 2010.

Juni 2017

Stenvalvet utökar sitt fastighetsbestånd inom segmentet särskilt boende genom förvärv av fastigheten Täby Broby 4:13

Maj 2017

Fastighets AB Stenvalvet kompletterar sitt fastighetsbestånd i Umeå med fastigheten Aspgärdan 18 innehållande en grundskola.

Stenvalvet etablerar sig i en ny stark kommun genom att förvärva fastigheten Eldsund 6:6 i Strängnäs av Vacse AB (publ).

Mars 2017

Stenvalvet förvärvar en fastighet i Älvsjö med IES som hyresgäst. Johans Sundin tillträder tjänsten som ny Ekonomi och Finanschef blir.

Januari 2017

Stenvalvet förvärvar två fastigheter i Jönköping. I och med förvärvet har Stenvalvet etablerat sig som fastighetsägare i Jönköping. Rekryering av förvaltarassistenter till Mälardalen, Väst-Dalarna och Öst är klar.

November 2016

Stenvalvet förvärvar en fastighet i Älvsjö med IES som hyresgäst. Rekrytering av Mattias Tegefjord som ny Förvaltningschef blir klar.

Oktober 2016

Stenvalvet rekryterar Eva Kriegelstein som Projektchef.

September 2016

Stenvalvet förvärvar en fastighet i Farsta med en byggrätt.

Juni 2016

Stenvalvet förvärvar fastigheter i Mariestad och Vänersborg från Kungsleden.

Maj 2016

Stenvalvet färdigställer sitt nya kontor i Eskilstuna med plats för mer personal. Lokalen ligger mitt i hjärtat av fastigheten Vägbrytaren i Eskilstuna och passar bra in i Stenvalvets filosofi att vara en Omsorgsfull och Långsiktig hyresvärd. Ett konferensrum är iordningställt i lokalen för att möten med våra hyresgäster enkelt skall kunna genomföras.

April 2016

Stenvalvet förstärker Affärsutvecklingsorganisationen samt Förvaltningen på Region Mälardalen med ytterligare rekryteringar.

Januari 2016

Stenvalvet förstärker Förvaltningsorganisationen i Region Skåne med ytterligare rekryteringar.

Maj 2015

Stenvalvet flyttar till nya ändamålsenliga lokaler på Adolf Fredriks Kyrkogata 2.

September 2015

Stenvalvets ekonomiavdelning finns nu på plats på Stockholmskontoret.

December 2015

Stenvalvet i bytesaffär med Norrporten och ökar sitt därmed sitt totala fastighetsbestånd i region Riks. I och med affären lämnar Stenvalvet Östersund och tillträder fastigheter i centrala Växjö. Bytesaffären ger Stenvalvet bättre förvaltningsmässiga förutsättningar och passar väl in i Stenvalvets befintliga fastighetsbestånd.

November 2014

Lönnbacken Fastigheter byter namn till Stenvalvet. Med namnbytet tar såväl nya som gamla ägare och anställda ett steg i en riktning som går mer i samklang med den nya sammansättningen av kunder och hyresgäster och som vilar tryggt på ett välrenommérat företagsnamn med en intressant och inspirerande historia. Samtidigt bygger man kontinuitet med nya och gamla medarbetare och behåller ett tydligt fortsatt fokus på att såväl det dagliga arbetet som relationer med kunder, hyresgäster, ägare och övriga intressenter ska präglas av långsíktighet, lyhördhet och omsorgsfullhet.

LÖNNBACKEN FASTIGHETER

2014

Lönnbacken förvärvar samtliga aktier i Roxanne Fastighetsfond AB samtidigt som säljarna, Kåpan pensioner försäkringsförening och Stiftelsen för Strategisk Forskning går in i ägarkretsen och styrelsen. Lönnbacken ägs nu av fem institutionella investerare; de ursprungliga ägarna; AI Pension, Alecta och Kyrkans Pensionskassa samt de nytillkomna ägarna; Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.
Roxannes fastighetsbestånd består av 35 fastigheter, med en total uthyrningsbar area om ca 243 000 m² på 20 orter i Sverige. Svenska staten är hyresgäst till 90 % av den uthyrbara arean. Bland hyresgästerna märks Länsstyrelser, Polisen, Sveriges Domstolar, Skatteverket, Kriminalvården och Energimyndigheten.
Lönnbackens fastighetsbestånd uppgår efter förvärvet av Roxanne till 96 fastigheter med en area om ca 463 000 m² och med ett marknadsvärde om ca 6 500 miljoner kr. Som ett led i transaktionen förbinder sig den nya ägargruppen att tillskjuta ytterligare 500 miljoner kronor till Lönnbacken, vilket medger investeringar om ytterligare ca 1 500 miljoner kronor och därmed ett fastighetsbestånd med ett total marknadsvärde om ca 8 000 miljoner kronor.

2013

Ägarna till Lönnbacken Fastigheter AB beslutar att stärka kapitalbasen ytterligare vilket medger en utökning av investeringskapaciteten från ca 3 500 mkr till ca 4 500 mkr. Hittills har investeringar för drygt 3 000 mkr gjorts i Mälardalen, Skåne, Dalarna och Umeå.

2012

Ägarna till Lönnbacken tar beslutet att utöka affärsidén till att omfatta även investeringar i övriga samhällsfastigheter.

2010

AI Pension, Alecta och Svenska kyrkans pensionskassa bildar gemensamt fastighetsbolaget Lönnbacken Fastigheter. Bolagets affärsidé är att förvärva, förvalta och aktivt utveckla äldreboendefastigheter lokaliserade till Stockholm och Mälardalen. Ambitionen är att under två till tre år uppnå en fastighetsvolym om cirka 2 miljarder kronor.

GAMLA STENVALVET

2009

GE Capital Real Estate AB skapar bolaget Roxanne varav mer är 50% kommer från gamla Stenvalvet med huvudsakligen statliga och kommunala hyresgäster.

2001

Gamla Stenvalvet förvärvas av GE Capital Real Estate AB och införlivas som en del av bolaget.

1997

Gamla Stenvalvet bildas av Vasakronan och förvärvades av Credit Suisse First Boston i konsortium med femte AP-fonden och Crown NorthCorp 1997. Fastighetsportföljen bestod av 194 samhällsfastigheter med en lokalyta på ca 980.000 kvm med ett ungefärligt värde på 5 miljarder kronor.