Våra leverantörer är en viktig del i vår verksamhet

Med ett bra samarbete och regelbunden dialog kan vi leverera kvalitet till våra kunder. Därför är det viktigt att vår policy och våra värderingar är gemensamma och efterföljs.

Här har vi samlat information och dokumentation för våra leverantörer. Navigera med hjälp av flikarna nedan.

Faktureringsadress

”Bolagets namn”
Box 162 84
103 25 Stockholm

Varje faktura ska märkas med fastighetsnummer vid er referens.

Om fakturan avser ett projekt ska istället det sexsiffriga projektnumret anges vid er referens.

Det går även bra att maila fakturor till: stenvalvet@pdf.scancloud.se
för att säkerställa att fakturan kommer in i systemet skapa den i svartvitt med upplösning 300dpi.

Uppförandekod för leverantörer

Stenvalvet strävar efter högsta nivå när det gäller etiskt uppförande. Leverantörer representerar Stenvalvet när de utför arbete på uppdrag av Stenvalvet och det är därför avförande att samma högt ställda krav efterlevs i alla de företag som är en del av Stenvalvets verksamhet.

Läs mer i Stenvalvets uppförandekod för leverantörer (PDF)

SundaHus

Material som används i Stenvalvets fastigheter ska väljas ur ett långsiktigt perspektiv med fokus på miljö och människors hälsa. Att konsekvent arbeta med utfasning av farliga kemikalier och utförlig dokumentation kring använda byggvaror i fastigheter leder till sunda inomhusmiljöer och möjlighet till gott underhåll över hela byggnadens livslängd.

Rutin för kontroll och dokumentation av byggvaror i SundaHus (PDF)