Våra regionkontor

Mycket av vår verksamhet bedrivs lokalt ute på våra regionkontor, närheten till våra kunder och hyresgäster är viktig för oss. En lokal förankring ger oss bättre förutsättningar att förstå vilka behov som finns och möta dem på bästa sätt.
Utöver Stockholm finns vi på plats i Eskilstuna, Malmö, Kalmar, Skövde, Falun, Jönköping och Örebro.

Du är mycket välkommen att kontakta oss men tänk på att felanmälan görs på sidan ”Våra fastigheter”.

Våra regionsansvariga når du enklast med email på: förnamn.efternamn@stenvalvet.se (åäö skrivs som aao)

Region Nord

Göran Sääf, Bitr. Förvaltningschef

070 – 899 28 20
08 – 508 492 50

Fastighets AB Stenvalvet
Adolf Fredriks Kyrkogata 2
111 37 Stockholm

Region Syd

Fredrik Sörling, Regionchef

070 – 690 42 40
08 – 508 942 50

Fastighets AB Stenvalvet
Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Region Mitt

Peter Högberg, Regionchef

070 – 566 20 19
08 – 508 942 50

Fastighets AB Stenvalvet
Malmbrogatan 7
392 49 Kalmar

Lokalkontor Eskilstuna

Monica Gustavsson, Förvaltare

070 – 215 53 81
08 – 508 942 50

Fastighets AB Stenvalvet
Kungsgatan 43
632 17 Eskilstuna

Lokalkontor Dalarna

Bo Kindström, Förvaltare

072 – 527 17 70
023 – 587 80

Fastighets AB Stenvalvet
Hantverkaregatan 6
791 60 Falun

Lokalkontor Jönköping

Hans Drevsson, Förvaltare

072 – 543 28 44
08 – 508 942 57

Fastighets AB Stenvalvet
Oxtorgsgatan 3
553 17 Jönköping

Lokalkontor Örebro

Mattias Johansson, Förvaltare

073 – 077 83 39
08 – 508 942 50

Fastighets AB Stenvalvet
Mellringevägen 120F
703 53 Örebro