Prenumerera på våra nyheter

 

Samtlig information

Loading

 

 

Endast regulatorisk information

Loading

Visar alla Nyheter

Fastighets AB Stenvalvet tecknar hyresavtal med Region Sörmland

Publicerat 15:00, torsdag 15/04, 2021

Stenvalvet har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Region Sörmland i fastigheten Vägbrytaren 1 i Eskilstuna. Fastigheten Vägbrytaren 1 i Eskilstuna – K43 – har de senaste åren genomgått en omfattande ombyggnation. I projektet har vi bland annat öppnat upp och byggt in en av ljusgårdarna för att släppa in ljuset i entréplanet samt att alla entréer har anpassats och […]

Läs mer


Substansvärde per 2021-03-31 i Fastighets AB Stenvalvet (publ).

Publicerat 9:30, tisdag 06/04, 2021

Beräknat substansvärde per 31 mars 2021 uppgår till 430 kronor per aktie.   För frågor eller ytterligare information kontakta: Mario Pagliaro, CFO: 070 – 824 89 05, mario.pagliaro@stenvalvet.se   Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Års- och Hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2020

Publicerat 13:46, tisdag 30/03, 2021

Styrelsen för Fastighets AB Stenvalvet (publ) fastställde igår årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Hela årsredovisningen finns att läsa här: Stenvalvet Årsredovisning 2020   För frågor eller ytterligare information kontakta: Maria Lidström, vd: 070 – 678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se Mario Pagliaro, CFO: […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet rekryterar investeringschef

Publicerat 6:00, tisdag 16/03, 2021

Nu tar Stenvalvet nästa steg och breddar oss inom utveckling och nya investeringar. För att möta upp den nya satsningen har vi förstärkt organisationen med en investeringschef samt tre nya affärsutvecklare.   Stenvalvet är ett av landets ledande samhällsfastighetsbolag och […]

Läs mer


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ HELÅR 2020

Publicerat 11:10, torsdag 25/02, 2021

Med anledning av att styrelsen har godkänt bokslutskommunikén för helåret 2020 publiceras den idag på bolagets hemsida.   Sammanfattning helår 2020   Hyresintäkterna ökade till 890 (888) mkr. Driftöverskottet ökade till 643 (629) mkr. Förvaltningsresultatet uppgick till 229 (226) mkr. […]

Läs mer        Regulatorisk Information


FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL) EMITTERADE 2021-01-21 EN OBLIGATION OM 600 MKR

Publicerat 13:06, torsdag 21/01, 2021

Fastighets AB Stenvalvet (publ) (Bolaget) emitterade 2021-01-21 en obligation om 600 mkr med en löptid om 2,75 år. Obligationen löper med en rörlig ränta (Stibor 3M) plus 0,82%. Emissionen har skett inom ramen för Stenvalvets MTN-program och blev övertecknad, vilket […]

Läs mer        Regulatorisk Information


FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL) HAR IDAG GIVIT SEB MANDAT ATT UNDERSÖKA MÖJLIGHETERNA ATT FÖR FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL) EMITTERA EN NY OBLIGATION

Publicerat 10:24, onsdag 20/01, 2021

Fastighets AB Stenvalvet (publ) (Bolaget) har givit SEB mandat att med obligationsinvesterare undersöka möjligheten att för Bolagets räkning emittera en icke säkerställd obligation om ca SEK 600 000 000 med en löptid om ca 2,75 år. Emissionen planeras att ske inom ramen […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet förvärvar och utökar fastighetsbeståndet i Skövde

Publicerat 11:26, onsdag 16/12, 2020    Senast uppdaterat:11:27, onsdag 16/12, 2020

Stenvalvet har tecknat avtal om att förvärva en 5 500 kvm stor samhällsfastighet i Skövde.   Förvärvet består av fastigheten Hammaren 16 i centrala Skövde som idag till största delen inrymmer Raoul Wallenbergskolan. Genom förvärvet ökar Stenvalvet fastighetsbeståndet i Skövde och […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Delårsrapport januari – september 2020

Publicerat 10:43, onsdag 04/11, 2020    Senast uppdaterat:10:43, onsdag 04/11, 2020

Med anledning av att styrelsen idag har godkänt delårsrapporten för perioden januari-september 2020 publiceras den även på bolagets hemsida. Kontaktpersoner vid eventuella frågor:Mario Pagliaro CFO070-824 89 05finans@stenvalvet.se Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) emitterade 2020-09-28 en obligation om 700 mkr

Publicerat 8:55, onsdag 30/09, 2020    Senast uppdaterat:8:55, onsdag 30/09, 2020

Fastighets AB Stenvalvet (publ) emitterade 2020-09-28 en obligation om 700 mkr med en löptid om 4 år där 400 mkr löper till en fastränta om 1,213 % och 300 mkr till en rörlig ränta (Stibor 3M) + 1,2%. Emissionen har […]

Läs mer        Regulatorisk Information