Prenumerera på våra nyheter

 

Samtlig information

Loading

 

 

Endast regulatorisk information

Loading

Visar alla Nyheter

Sommarminne från Stenvalvets Lilla Extra 2020

Publicerat 10:09, onsdag 17/11, 2021

Nu njuter vi lite extra av ett sommarminne från en av vinnarna till Stenvalvets Lilla Extra. Umeå kommun blev vinnare med två verksamheter – Solbackens vård- och omsorgsboende, som vann ett stort partytält med två utebord, samt Umeå Norra Korttidscenter […]

Läs mer


FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL) PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2021

Publicerat 8:00, fredag 12/11, 2021

Stenvalvet redovisar ett förvaltningsresultat om 221 mkr för januari till september jämfört med 181 mkr motsvarande period föregående år ” Vi fortsätter årets positiva trend med att under tredje kvartalet leverera ett resultat som visar att vi har ett starkt […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) emitterade 2021-10-13 en obligation om 400 mkr

Publicerat 12:45, onsdag 13/10, 2021    Senast uppdaterat:12:47, onsdag 13/10, 2021

Fastighets AB Stenvalvet (publ) emitterade 2021-10-13 en obligation om 400 mkr med en löptid om 5 år och till en rörlig ränta (Stibor 3M) + 1,00%. Emissionen har skett inom ramen för Stenvalvets MTN-program och är senior unsecured.   Kontaktpersoner […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) har idag givit Nordea mandat att undersöka möjligheterna att för Fastighets AB Stenvalvet (publ) emittera en ny obligation

Publicerat 9:30, onsdag 13/10, 2021

Fastighets AB Stenvalvet (publ) (Bolaget) har givit ett mandat till Nordea att med obligationsinvesterare undersöka möjligheten att för Bolagets räkning emittera icke säkerställda obligationer om minst SEK 250 000 000 med en löptid om 5 år. Emissionen planeras att ske […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Beräknat substansvärde per 30 september 2021 uppgår till 621 kronor per aktie

Publicerat 9:30, måndag 04/10, 2021

För frågor eller ytterligare information kontakta: Jan Koskela, Interim CFO 070 – 340 30 99 jan.koskela@stenvalvet.se   Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Högtidlig invigning av JENSEN grundskola Sickla

Publicerat 10:18, onsdag 22/09, 2021    Senast uppdaterat:10:18, onsdag 22/09, 2021

Tisdagen den 21 september invigdes Jensen Grundskola i Sickla. Fastighets AB Stenvalvet (publ) har efter drygt ett års byggtid på den gamla fastigheten SicklaÖn 118:2 på Planiavägen, utvecklat en ny modern grundskola för årskurs F-9 med plats för ca 750 […]

Läs mer


Fastighets AB Stenvalvet (publ) och JENSEN Education inviger ny modern grundskola i Sickla

Publicerat 11:40, måndag 20/09, 2021

Tisdagen den 21 september är det dags för invigning av Jensen Grundskola i Sickla. Stenvalvet har efter drygt ett års arbete med att bygga om den gamla fastigheten SicklaÖn 118:2 på Planiavägen, färdigställt en ny modern grundskola för årskurs F-9 […]

Läs mer


Fastighets AB Stenvalvet (publ) förvärvar Kriminalvårdens fastighet i Vänersborg och två förskolefastigheter i Örebro

Publicerat 14:30, fredag 03/09, 2021

Stenvalvet fortsätter med sin strategi att förvärva och utveckla samhällsfastigheter. De senaste förvärven är en nyrenoverad fastighet som utgör Kriminalvårdens anstalt Östragård som ligger i Restad Gård i Vänersborg samt två moderna fastigheter som utgör förskolor i attraktiva bostadsområden i […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) publicerar delårsrapport för januari – juni 2021

Publicerat 13:00, fredag 27/08, 2021    Senast uppdaterat:13:02, fredag 27/08, 2021

Vid dagens styrelsemöte fastställdes delårsrapport per 210630. Rapporten finns att läsa här: Stenvalvets delårsrapport januari -juni 2021   För frågor eller ytterligare information kontakta: Mario Pagliaro, CFO 070 – 824 89 05 mario.pagliaro@stenvalvet.se   Denna information är sådan information som […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) stärker sin position i Kristianstad genom förvärv av anrika Kvarnen

Publicerat 7:00, måndag 12/07, 2021

Stenvalvet fortsätter sin strategi att förvärva och utveckla samhällsfastigheter och förvärvar en modern kontorsfastighet med anor från 1800-talet i centrala Kristianstad.   Kvarnen 5 nyttjades i över 100 år för kvarnverksamhet. I dag är fastigheten ombyggd till moderna kontor med […]

Läs mer        Regulatorisk Information