Jönköping, Sannaängen

Markanvisningstävling trygghetsboende

Som 1 av 4 aktörer kvalificerade sig Stenvalvet för att lämna anbud i markanvisningstävling för trygghetsboende på Sannaängen i Jönköping. Vi är mycket stolta över vårt framtagna tävlingsbidrag "Det Trygga Boendet". Tävlingsbidraget visar en småskalig bebyggelse som är varsamt utformad med hänsyn till omgivning, natur och målgrupp. Tävlingsbidraget togs fram tillsammans med Liljewall arkitekter.

      
    KOMMUN
Jönköping 
    VERKSAMHET
Trygghetsboende 
    HYRESGäST