Vi bygger i trä

Vi har valt trä till våra hus för att det är ett helt förnybart material som medför betydligt lägre koldioxidutsläpp i tillverkningsprocessen än andra byggmaterial. Idag uppfyller trä alla tekniska egenskapskrav som ställs och klarar också stora laster i förhållande till sin egen vikt, vilket gör det särskilt lämpligt för prefabricering. I och med detta flyttar man en stor del av arbetet från arbetsplatsen till fabriken, vilket gör att man får en effektiv och kvalitetssäker byggproduktion som leder till lägre byggkostnader, färre fel och skador och mindre materialspill. En annan stor fördel är att störningar i trafik och närområde där huset ska stå minskar kraftigt, eftersom huset levereras färdigt i volymelement och enbart monteras på plats.

Vi har också valt att bygga våra hus enligt Miljöbyggnad nivå Silver för att säkerställa att de är bra både för dem som vistas i dem och för miljön. Alla byggnadsmaterial kontrolleras och registreras så att vi har kontroll över att vi inte bygger in några farliga ämnen. När det kommer till energi strävar vi alltid efter att klara nivå Guld, därför planeras och utformas husen med solpaneler redan från början.

 

Denna sida kommer att kompletteras med bilder och ritningar.