KONCEPT

SYNERGIER
Genom att kombinera vårdboende med trygghetsboende och förskola skapas synergier på flera plan.

STORDRIFT
Gemensam inlastning och storkök skapar stordriftsfördelar.

SOCIAL INTERAKTION
Gemensamma gårdar och möjlighet att samnyttja rum skapar social interaktion mellan barn och äldre.

HUSHÅLL
Ett äldre par där ena parten kräver mer vård kan fortsätta bo nära varandra vilket skapar trygghet.

SERVICE
Service i form av cafe, restaurang, frisör eller apotek som kan uppstå på bottenvåningarna gynnar hela kvarteret.

2018