Ändring i den finansiella kalendern med anledning av ändrade tider för vissa styrelsemöten 14:22, onsdag 04/03, 2020 - Fastighets AB har uppdaterat sin finansiella kalender med anledning av att vissa styrelsemöten blev ombokade.  Den uppdaterade finansiella kalendern finns här.
Bokslutskommuniké januari – december 2019 12:59, torsdag 20/02, 2020 - Perioden i korthet (jämförelsevärden inom parentes avser utfall jan-dec 2018): Hyresintäkterna ökade till 888 (811) mkr. Driftöverskottet ökade till 629 (578) mkr. Förvaltningsresultatet uppgick till 226 (220) mkr. Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 559 (485) mkr och […]
Fastighets AB Stenvalvet lanserar sitt MTN program och emitterar sin första obligation 14:19, onsdag 29/01, 2020 - Den 28 januari emitterade Stenvalvet sin första företagsobligation inom ramen för ett nystartat MTN program med ett rambelopp om 5 mdr kr och med SEB som ledarbank. Emissionen väckte ett starkt intresse bland investerare och transaktionen kunde genomföras på en […]
Maria Lidström ny vd för Fastighets AB Stenvalvet 10:02, tisdag 14/01, 2020 - Styrelsen för Fastighets AB Stenvalvet (publ) har utsett Maria Lidström till ny vd. Hon kommer att tillträda sin tjänst under våren. Maria Lidström kommer närmast från en tjänst som Stadsutvecklingschef på Humlegården Fastigheter. De senaste 10 åren har Maria jobbat […]
Stenvalvet fortsätter att växa och att koncentrera beståndet – transaktioner om drygt 3 mdr kr 15:00, måndag 09/12, 2019 - Under året har Stenvalvet investerat i samhällsfastigheter för drygt 2,2 mdr kr på för bolaget prioriterade orter. Senaste förvärvet skedde i mitten av november då man förvärvade ett skolprojekt i Nacka. Övriga investeringar under året har skett dels i det […]
Fastighets AB Stenvalvet förvärvar fastigheter för en halv miljard kronor 7:48, tisdag 02/07, 2019 - Stenvalvet har tecknat avtal om att förvärva samhällsfastigheter för en halv miljard kronor i Jönköping, Storstockholm och Växjö.   I förvärven ingår drygt 15 000kvm skola, boende för äldre och myndighetskontor i Stenvalvets prioriterade regioner.   ”Förvärven ligger helt i linje med Stenvalvets strategi om att växa i regioner vi redan är etablerade i och fastigheterna passar väl in […]
Stenvalvet erhåller investment grade rating (BBB+) från Nordic Credit Rating 11:12, tisdag 14/05, 2019 - Ratinginstitutet Nordic Credit Rating (NCR) publicerade idag sin rating av Fastighets AB Stenvalvet. NCR tilldelade Stenvalvet en BBB+ (N-1+) rating med stable outlook. I sin analys understryker NCR Stenvalvets långsiktighet och fastighetsportföljens differentiering och låga riskprofil.   ”Under en lång tid har vi […]
Ny ordförande och fyra nya ledamöter till Fastighets AB Stenvalvets styrelse 17:11, tisdag 09/04, 2019 - Vid årsstämman i Fastighets AB Stenvalvet valdes ny styrelseordförande samt fyra nya styrelseledamöter. Inför bolagets fortsatta expansion och utveckling valdes Ingalill Berglund, Marie Giertz, Ann Grevelius och Hans Rydstad in som nya styrelseledamöter. Dag Klackenberg valdes till ny styrelseordförande. Han […]
Kallelse till årsstämma i Fastighets AB Stenvalvet (publ) 2019 14:30, tisdag 12/03, 2019 - Samtliga aktieägare i Fastighets AB Stenvalvet (publ), org. nr 556803-3111, kallas härmed till årsstämma. Datum: Tisdag den 9 april 2019 Tid: Kl. 10.00 Plats: Miss Clara by Nobis, Sveavägen 48, Stockholm Rätt att delta:  Den som på dagen för bolagsstämman […]
Stenvalvet lanserar certifikatprogram 9:08, fredag 25/05, 2018 - Stenvalvet har utökat sina finansieringskällor genom lansering av ett certifikatprogram på SEK 2 000 miljoner. Programmet har upprättats tillsammans med emissionsinstituten SEB, Nordea och Handelsbanken där Handelsbanken även har varit arrangör av programmet. Den första emissionen ägde rum den 23 maj […]