Lokaler som stärker vår pedagogiska tanke

Mattias Mild CIS Kalmar

– En intervju med Mattias Mild, Utvecklingschef och vice VD för CIS Kalmar AB

CIS Kalmar AB bedriver skolverksamhet i Kalmar och Färjestaden. De driver fyra skolor, bland andra Calmare Internationella skola, CIS. Skolans lokaler ligger i fastigheten Valfisken 2 som ägs och förvaltas av Stenvalvet.

Calmare Internationella skola har sedan starten år 2000 varit den ledande friskolan i Kalmar län med mycket goda studieresultat. Mattias Mild, Utvecklingschef och vice VD för CIS Kalmar AB, berättar att CIS har ett, som namnet antyder, omfattande utbyte med skolor från andra delar av världen i syfte att utveckla elevernas språkkunskaper och förståelse för andra kulturer. Skolans andra stora profilfråga är mentorskap i arbetslivet.

– Alla elever i årskurs två får en mentor från arbetslivet och tillsammans för de samtal om arbetslivet, om utbildning och bygger nätverk inför framtiden. Detta är vi helt unika med i Sverige, berättar Mattias.

Framgångsfaktorerna bakom varför vi lyckas så väl som vi gör kan egentligen kokas ner till två ord, säger Mattias: Trygghet och kunskap. Och då är det förstås framförallt väldigt viktigt med bra medarbetare, men även lokalerna spelar en viktig roll, att de anpassas på rätt sätt och förstärker vår pedagogiska tanke. Och det hoppas vi att Stenvalvet vill hjälpa oss med även fortsättningsvis.

Vi är fortsatt expansiva, berättar Mattias och vi för samtal med Stenvalvet om hur vi ska kunna frigöra de ytor som vi behöver. Det är naturligtvis ett pusslande men det är väldigt viktigt för oss att det blir bra. Vi har en lång kö av sökande till våra skolor och det är med förtroende vi vänder oss till Stenvalvet för att de med sin goda vilja och kreativa medarbetare ska hjälpa oss att förverkliga våra visioner om den bästa skolan. Vi ska syssla med utbildning, inte vara fastighetsskötare, utan det lämnar vi med varm hand åt dem som är experter på det, avslutar Mattias.

 

”Stenvalvet är ett namn som förpliktigar”Björn Franzon

– ett möte med Björn Franzon, styrelseledamot i Stenvalvet och representant för SSF, Stiftelsen för Strategisk Forskning

Björn Franzon har följt den svenska kapitalmarknaden i dryga 40 år. De första 20 åren som ekonomisk journalist och börskommentator, bl.a. var han med och nystartade tidningen Affärsvärlden i mitten på 1970-talet. I början på 90-talet började han arbeta på Fjärde AP-fonden. Där blev han vice VD och förblev så fram till sin pensionering.

Som vice VD för Fjärde AP-fonden fick man ha andra uppdrag vid sidan om, förutsatt att de ansågs vara schyssta uppdragsgivare, berättar Björn. Jag fick en förfrågan från Stiftelsen för Strategisk Forskning i början på 2000-talet och tackade ja. Björn var dock inte involverad i arbetet med att dela ut medel till svensk forskning utan hans och de övriga medlemmarnas uppgift i SSFs Kapitalutskott var att få stiftelsens pengar att växa.

Stöttat svensk forskning med närmare 12 miljarder
SSF är en gammal löntagarfondsstiftelse. När löntagarfonderna avvecklades blev SSF den allra största stiftelsen med ett startkapital på 6 miljarder kronor. Under de 26 år som gått sedan starten har SSF delat ut närmare 12 miljarder till svensk forskning men har ändå drygt 10 miljarder kvar i kassan. Omräknat i avkastningssiffror, rensat från inflation, innebär detta en årlig avkastning på 8%. Det är inte många förvaltare som kan visa upp en så bra avkastning under en så lång period, konstaterar Björn.

Engagemanget i Stenvalvet
SSF hade ett engagemang i Roxanne Fastighetsfond genom GE Capital Real Estate. När detta bolag fick order från USA att sälja sitt fastighetsbestånd kom SSF överens med en av de andra större ägarna, Kåpan Pensioner, att dela på en aktiepost som blev till salu. Härigenom blev de tillsammans majoritetsägare i Roxanne Fastighetsfond.

Knappt hade bläcket torkat på avtalen förrän det i slutet på 2014 blev läge att gå ihop med Stenvalvet (dåvarande Lönnbacken Fastigheter). Och det har lyckats förvånansvärt väl, anser Björn. Siffrorna är fortsatt goda, hyresgästerna verkar vara mycket nöjda och runt styrelsebordet sitter det idag fem väldigt kapitalstarka ägare. Dessutom har alla styrelsemedlemmar, med undantag för mig, säger Björn, en djup och lång erfarenhet från fastighetsbranschen – något av ett dream team som vet hur man ska stötta Stenvalvets ledning.

Ett kapitalstarkt bolag med en genomtänkt finanspolitik som visar fina siffror
Stenvalvet är ett namn som förpliktigar, menar Björn. Bolaget befinner sig i ett stabilt segment med en stadig efterfrågan. Det är kapitalstarkt, har en genomtänkt finanspolitik och visar fina siffror. Stenvalvet har en erfaren och klok ledning. Jag känner tillförsikt och därför investerar vi från SSFs sida gärna mer pengar i Stenvalvet, avslutar Björn.

 

Det är fantastiskt roligt att åka till jobbet varje dagBo Kindström

– Möt Bo Kindström, Förvaltare på Stenvalvet

Bo Kindström har arbetat i fastighetsbranschen sedan slutet på 80-talet. Han började på Byggnadsstyrelsen 1988 och följde sedan med när Byggnadsstyrelsen bolagiserades till Vasakronan, sedan vidare till gamla Stenvalvet och GE Capital Real Estate. 2013 tog Bo anställning hos Falu kommun men drygt ett år senare blev han kontaktad av Stenvalvet som ville ha någon som kunde förvalta bolagets fastigheter i Dalarna.

Jag blev jätteglad när jag fick frågan, berättar Bo. Att gå tillbaka till ett renodlat fastighetsbolag kändes som rätt steg för mig. Idag är Bo förvaltare och ansvarig för Stenvalvets fastighetsbestånd i Dalarna, från Hedemora till Särna. Bo är helt enkelt Stenvalvets man i Dalarna.

Jag är ju fortfarande ganska så nyanställd precis som många andra är på Stenvalvet, säger Bo. Vi växer ju så rasande fort. Men jag gillar verkligen det jag upplevt sedan jag började i maj 2015. Arbetet är väldigt omväxlande och föränderligt i och med mitt breda spektrum av hyresgäster; äldreboende, vårdcentraler, polisen, skattemyndigheten, mindre företag med flera. Alla har de olika krav och önskningar, inte minst kriminalvården med sitt häkte.

Stenvalvet tycker att det är viktigt med den lokala förankringen och ha personal på plats i Dalarna för att förvalta och utveckla fastigheterna i regionen. Det passar mig mycket bra, säger Bo. Jag känner verkligen hur uppskattad jag är av våra hyresgäster runt om i Dalarna. Det är fantastiskt roligt att åka till jobbet varje dag!

Bo ser med tillförsikt på framtiden. Stenvalvet är ett företag som växer, vill vara långsiktigt och har en idé om hur fastighetsförvaltning ska fungera som väl överensstämmer med hans tankar. Och dessutom har företaget den där speciella omsorgsfullheten i litet som stort, t ex stipendiet Stenvalvets Lilla Extra som årligen delas ut till hyresgäster, företrädesvis inom äldreomsorgen. Sånt gillar jag, säger Bo med ett leende.

 

Långsiktigheten är viktig

Carl Cederberg

Carl Cederberg, VD för Kyrkans pensionskassa

En av ägarna till Stenvalvet är Kyrkans Pensionskassa som förvaltar pensionerna för sina 70 000 medlemmar, företrädesvis från Kommunalarbetarförbundet. Carl Cederberg är VD på Kyrkans Pensionskassa sedan 2014.

Carl Cederberg tillträdde som VD för Kyrkans pensionskassa i juli 2014. Han har en lång erfarenhet inom kapitalförvaltningsområdet. Efter att i början av sin karriär bland annat arbetat för Sparbankernas aktiefonder, Custos och Trygg Hansa, blev han aktiechef på KP Pension & Försäkring som förvaltade Konsumentkooperationens Pensionskassa och Pensionsstiftelse.

Kyrkans Pensionskassa startades år 2000 när staten och kyrkan skildes åt. Idag har kassan cirka 70 000 medlemmar varav de flesta tillhör Kommunalarbetarförbundet. Kyrkans pensionskassa är näst största ägare i Stenvalvet med en ägarandel på knappa 24%.

– Vid ingången av 2014 förvaltade vi 12 miljarder, och vid utgången av året drygt 14 miljarder, berättar Carl. Med en 19% kapitalavkastning är Kyrkans Pensionskassa klart i topp bland alla tjänstepensionsföretagen i Sverige. Än viktigare är ju dock att vi har en jämn och god avkastning över tid så att vi kan leva upp till våra långsiktiga åtagande och erbjuda våra medlemmar en tryggad pension.

Och här är engagemanget i Stenvalvet en viktig pusselbit, menar Carl. Just att Stenvalvet investerat i samhällsfastigheter och satsat på områden utanför storstadsregionerna har gjort det extra intressant. Trygga, långsiktiga och säkra investeringar, med en god och jämn avkastning som står stadigt när andra typer av investeringar svänger. Just långsiktigheten är viktig, våra åtagande i Stenvalvet sträcker sig en lång tid framöver.

Han berättar också att han är imponerad av Stenvalvets förmåga att åstadkomma och uträtta mycket till låga overhead- och driftskostnader. Men viktigast av allt, avslutar Carl, är att vi tror benhårt på Stenvalvet och har ett mycket gott och givande samarbete med dem.

 

Laddstation för myndighetens elbilar

Kerstin Jansson

Stenvalvet i samarbete med Energimyndigheten

Energimyndighetens huvudkontor ligger i Eskilstuna, i en fastighet som i folkmun kallas för ”Fortet”. Huset byggdes nämligen ursprungligen för Fortifikationsverket, därav namnet. Fastigheten ägs och förvaltas av Stenvalvet sedan mitten på 2014.
Energimyndigheten har ansvaret för att ställa om Sveriges energisystem till att bli mer ekonomiskt och miljömässigt hållbart, tillse en säker energiförsörjning samt verka för en ökad användning av förnybara energikällor.

En myndighet som går i bräschen
Kerstin Jansson ansvarar för fastighets- och lokalfrågor hos Energimyndigheten. I denna roll har hon ofta kontakt med Stenvalvets drifttekniker. Hon berättar om några av de projekt som man driver, bl.a. det som kallas ”Den bästa myndigheten”. I detta ingår bland annat ”REMM; resfria möten i myndigheter”, vars syfte är att visa på de miljömässiga och ekonomiska vinsterna med att ha möten på distans, t ex via telefon, Skype eller video. En annan viktig uppgift för Energimyndigheten, fortsätter Kerstin, är att driva på forskning och utveckling, både nationellt och på Europanivå.

20 % minskad energianvändning år 2020
Kerstin berättar att Energimyndigheten har ansvaret för tillsynen och kartläggningen av produkter som påverkar energiförbrukningen och miljön. Ekodesigndirektivet är ett EU direktiv som syftar till att för energianvändande produkter kunna ställa EU-gemensamma krav på dels energieffektivitet, dels låg miljöpåverkan. Dessa krav måste uppfyllas för att produkten ska få släppas på marknaden, och att kraven gäller gemensamt inom EU bidrar till den inre marknaden. Ekodesignkraven innebär att produkter måste ha en viss energieffektivitet för att få säljas och Energimärkningskraven tydliggör hur energieffektiv produkten är. På så sätt, fortsätter Kerstin, skapar vi incitament för såväl industrin som allmänheten att agera mer energimedvetet med sikte på att uppnå målet om en 20 % minskad energianvändning år 2020.
Men det allra mest spännande är nog ändå våra solcellerna på taket, tycker Kerstin. De levererar likström till vår serverhall och till belysningen i en del av kontoret. Ett koncept som allt fler företag fått upp ögonen för.

Energifrågorna är ständigt närvarande på kontoret och man ställer höga krav på såväl produkter, den egna organisationen som på Stenvalvet.
– Vi ska leva som vi lär helt enkelt, säger Kerstin. Ett exempel på samarbetet med Stenvalvet är vår nya laddstation för elbilar på parkeringen.