SUBSTANSVÄRDE PER 2021-06-30 I FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL)

Publicerat 10:00, torsdag 01/07, 2021

Beräknat substansvärde per 30 juni 2021 uppgår till 510 kronor per aktie.

 

För frågor eller ytterligare information kontakta:
Mario Pagliaro, CFO
070 – 824 89 05
mario.pagliaro@stenvalvet.se

 

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2021 kl. 10:00Tillbaka

Comments are closed.