Års- och Hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2020

Publicerat 13:46, tisdag 30/03, 2021

Styrelsen för Fastighets AB Stenvalvet (publ) fastställde igår årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Hela årsredovisningen finns att läsa här:

Stenvalvet Årsredovisning 2020

 

För frågor eller ytterligare information kontakta:
Maria Lidström, vd: 070 – 678 06 98, maria.lidstrom@stenvalvet.se

Mario Pagliaro, CFO: 070 – 824 89 05, mario.pagliaro@stenvalvet.se

 

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2021 kl. 13:46Tillbaka

Comments are closed.