MTN-program

För att diversifiera finansieringsstrukturen har Stenvalvet ett MTN-program (Medium Term Note) och fick den 8 augusti 2020 Finansinspektionens godkännande på bilagt Grundprospekt. Programmet ger Stenvalvet möjlighet att emittera obligationer upp till 8 miljarder kronor.

Korta fakta

Rambelopp – 8,0 miljarder SEK
Ledarbank – SEB
Emissionsinstitut – SEB, Handelsbanken, Nordea, Swedbank
Löptid – Om lägst 1 år
Börs – Nasdaq Stockholm
Lägsta denominering – 100 000 EUR eller motsvarande i SEK