Vi utvecklar fastigheter idag för samhället imorgon

Stenvalvet är specialister på samhällsfastigheter. Genom att samarbeta nära och långsiktigt med våra hyresgäster är vi med och formar välfärdssamhället. Vårt bidrag är att förvalta och utveckla fastigheter så att de passar dagens och morgondagens behov. Ibland bygger vi nytt. Då lägger vi extra stor vikt vid att lösningen bidrar till miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling.

En helhet av flera delar

Stark och sund kultur

Vi vill uppfattas som det mest ansvarsfulla, kompetenta och engagerande bolaget inom vårt segment. Hur blir vi det? Vi tror på dialog. Att lyssna och diskutera, vara modiga och våga tänka nytt – och hela tiden sträva efter att bli bättre på det vi gör.

Hållbarhet prioriteras

Vårt viktigaste bidrag till hållbar utveckling och framtida generationer är att anpassa och återbruka befintliga samhällsfastigheter. Genom god arbetsmiljö och kvalitet förvaltar vi trygga och energieffektiva fastigheter tillsammans med våra hyresgäster. Varje år miljöcertifierar vi fler byggnader och målet är att vara klimatneutrala i hela värdekedjan år 2030.

Långsiktig stabil lönsamhet och tillväxt

Stenvalvet har institutionella ägare med långsiktigt perspektiv. Denna ägarbas är tillsammans med en aktiv portföljförvaltning grunden i vår strategi. Det är så vi ska nå en stabil lönsamhet och tillväxt.

Berättelser om Stenvalvet

Stenvalvet är lyhörda och lätta att samarbeta med. När behov finns, t ex att måla om, tar de tag i saker direkt. Vi har en personlig kontakt som är lätt att få tag på. Är det något hon inte vet tar hon reda på det och återkopplar alltid jättesnabbt.

Maria Probst, Verksamhetschef

Vi har blivit fler medarbetare och behövde därför bygga en ny, större personalmatsal. Även här var Stenvalvet en bra samarbetspartner

Thomas Rademyr, Ekonomichef

De löser snabbt problem, är effektiva, det är raka rör och bra dialog. Vi har regelbundna möten och uppföljningar och det finns en öppenhet för våra tankar och idéer.

Klas Persson, Rektor