Vi utvecklar fastigheter idag för samhället imorgon

Stenvalvet är specialister på samhällsfastigheter. Genom att samarbeta nära och långsiktigt med våra hyresgäster är vi med och formar välfärdssamhället. Vårt bidrag är att förvalta och utveckla fastigheter så att de passar dagens och morgondagens behov. Ibland bygger vi nytt. Då lägger vi extra stor vikt vid att lösningen bidrar till miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Du kan verksamheten. Vi kan fastigheten.

Med stor erfarenhet och starka, institutionella ägare i ryggen erbjuder Stenvalvet förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter med ett långsiktigt perspektiv. I allt vi gör utgår vi från dina behov som hyresgäst och de förutsättningar i omvärlden som påverkar din verksamhet.

Vi vill vara en proaktiv partner som driver såväl fastigheten som din verksamhet framåt. När vi lyckas som bäst hittar vi lösningar innan du ens hunnit fundera på dem. Med lokal närvaro kan vi vara nära dig och ta snabba beslut.

Vi arbetar i huvudsak med offentliga och privata hyresgäster som bedriver skattefinansierad verksamhet inom utbildning, vård och omsorg, rättsväsende och kontor för bland annat myndigheter. Tillsammans utvecklar vi välfärdssamhället.

En helhet av flera delar

Stark och sund kultur

Vi vill uppfattas som det mest ansvarsfulla, kompetenta och engagerande bolaget inom vårt segment. Hur blir vi det? Vi tror på dialog. Att lyssna och diskutera, vara modiga och våga tänka nytt – och hela tiden sträva efter att bli bättre på det vi gör.

Prioritering av hållbarhet

Vårt viktigaste bidrag till hållbar utveckling och framtida generationer är att anpassa och återbruka befintliga samhällsfastigheter. Genom god arbetsmiljö och kvalitet förvaltar vi trygga och energieffektiva fastigheter tillsammans med våra hyresgäster. Varje år miljöcertifierar vi fler byggnader och målet är att vara klimatneutrala i hela värdekedjan år 2030.

Långsiktig stabil lönsamhet och tillväxt

Stenvalvet har institutionella ägare med långsiktigt perspektiv. Denna ägarbas är tillsammans med en aktiv portföljförvaltning grunden i vår strategi. Det är så vi ska nå en stabil lönsamhet och tillväxt.

Vad kunderna säger om Stenvalvet

Med Stenvalvets lyhördhet och engagemang för verksamhetens behov har vi kunnat lösa utmaningarna i projektet

Magnus Domberg, lokalstrateg

Stenvalvet tar alltid problem på allvar och kommer snabbt med lösningar

Björn Övermark, fastighetschef

Kontakterna och samarbetet med Stenvalvet har hela tiden varit väldigt proffsigt skött från deras sida

Mahmoud Almohtasib, ägare