Prenumerera på våra nyheter
     

Välj typ av information*Endast Regulatorisk information

Visar alla Nyheter

Fastighets AB Stenvalvet förvärvar och utökar fastighetsbeståndet i Skövde

Publicerat 11:26, onsdag 16/12, 2020    Senast uppdaterat:11:27, onsdag 16/12, 2020

Stenvalvet har tecknat avtal om att förvärva en 5 500 kvm stor samhällsfastighet i Skövde.   Förvärvet består av fastigheten Hammaren 16 i centrala Skövde som idag till största delen inrymmer Raoul Wallenbergskolan. Genom förvärvet ökar Stenvalvet fastighetsbeståndet i Skövde och […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Delårsrapport januari – september 2020

Publicerat 10:43, onsdag 04/11, 2020    Senast uppdaterat:10:43, onsdag 04/11, 2020

Med anledning av att styrelsen idag har godkänt delårsrapporten för perioden januari-september 2020 publiceras den även på bolagets hemsida. Kontaktpersoner vid eventuella frågor:Mario Pagliaro CFO070-824 89 05finans@stenvalvet.se Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) emitterade 2020-09-28 en obligation om 700 mkr

Publicerat 8:55, onsdag 30/09, 2020    Senast uppdaterat:8:55, onsdag 30/09, 2020

Fastighets AB Stenvalvet (publ) emitterade 2020-09-28 en obligation om 700 mkr med en löptid om 4 år där 400 mkr löper till en fastränta om 1,213 % och 300 mkr till en rörlig ränta (Stibor 3M) + 1,2%. Emissionen har […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) har idag givit Handelsbanken Capital Markets mandat att undersöka möjligheterna att för Fastighets AB Stenvalvet (Publ) emittera en ny obligation

Publicerat 10:11, fredag 25/09, 2020    Senast uppdaterat:10:11, fredag 25/09, 2020

Fastighets AB Stenvalvet har per idag en icke säkerställt skuld om ca 2,9 mdkr och en total skuld om ca 6,1 mdkr, vilket innebär att andelen icke säkerställd skuld uppgår till ca 48 %. Fastighets AB Stenvalvet (publ) har för […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) förvärvar fastighet i Fagersta

Publicerat 13:07, tisdag 01/09, 2020    Senast uppdaterat:13:07, tisdag 01/09, 2020

Stenvalvet förvärvar fastigheten Dalia 1 i Fagersta. Hyresgäst är Polismyndigheten som förhyr hela byggnaden om ca 2 300 kvm.  Vid eventuella frågor, vänligen kontakta kommunikationschef Åsa Scharfe, asa@stenvalvet.se 

Läs mer        Regulatorisk Information


Sara Östmark lämnar Fastighets AB Stenvalvet (publ)

Publicerat 13:04, torsdag 20/08, 2020    Senast uppdaterat:13:04, torsdag 20/08, 2020

Sara Östmark, affärsutvecklingschef och vvd på Stenvalvet har sagt upp sig och kommer att avsluta sin anställning den 4 september. Ersättningsrekrytering kommer att påbörjas inom kort. Vid eventuella frågor, vänligen kontakta vd Maria Lidström, maria.lidstrom@stenvalvet.se

Läs mer        Regulatorisk Information


Delårsrapport januari-juni 2020

Publicerat 11:26, torsdag 20/08, 2020    Senast uppdaterat:11:26, torsdag 20/08, 2020

Med anledning av tidigarelagt styrelsemöte publiceras delårsrapporten för perioden januari-juni 2020 idag.

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) tar första spadtaget för Jensen grundskola i Sickla i Nacka

Publicerat 13:57, torsdag 11/06, 2020    Senast uppdaterat:9:51, fredag 12/06, 2020

Imorgon den 12 juni kommer första spadtaget att tas för Stenvalvets skolprojekt i Sickla i Nacka. Jensen Education har tecknat hyresavtal för hela fastigheten och kommer i samverkan med Stenvalvet att utveckla en ny grundskola i Sickla. Projektet omfattar en […]

Läs mer


Fastighets AB Stenvalvet (publ) genomför en nyemission inom ramen för MTN programmet

Publicerat 11:24, torsdag 11/06, 2020    Senast uppdaterat:11:24, torsdag 11/06, 2020

Den 9 juni 2020 genomförde Fastighets AB Stenvalvet (publ) en emission av en senior icke-säkerställd obligation i SEK med volym 800 mkr och en löptid om 3 år. Emissionslikviden ska användas för att refinansiera befintlig säkerställd skuld med förfall i […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) förvärvar samhällsfastighet i Växjö

Publicerat 16:00, tisdag 02/06, 2020

Fastighets AB Stenvalvet utökar sin fastighetsportfölj i Växjö genom förvärv av fastigheten Nordstjärnan 1 från Samhällsbyggnadsbolaget AB.  Stenvalvets strategi är att förvärva, utveckla och förvalta samhällsfastigheter. Genom förvärvet förstärker Stenvalvets sitt befintliga fastighetsbestånd i Växjö kommun och äger nu totalt sju fastigheter om ca 45 000 kvm på orten. Den förvärvade kontorsfastigheten med Arbetsförmedlingen som största hyresgäst kompletterar Stenvalvets portfölj på orten som utgörs av två boenden för äldre, en skola och i och med förvärvet fyra centralt belägna kontorsfastigheter med myndigheter […]

Läs mer        Regulatorisk Information