Finansiella rapporter

Varje år ger Stenvalvet ut delårsrapporter samt års- och hållbarhetsredovisning m m. Du hittar alla våra publicerade finansiella rapporter på den här sidan.

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Vi är rustade för framtiden säger Maria Lidström, VD på Stenvalvet. Här summerar hon kort verksamhetsåret som har gått. Läs hela års- och hållbarhetsredovisningen nedan.

Vår gröna finansiering

Grönt är smart. Därför har vi skapat ett grönt ramverk som en del i vårt hållbarhetsarbete.