Finansiella rapporter

Varje år ger Stenvalvet ut delårsrapporter samt års- och hållbarhetsredovisning m m. Du hittar alla våra publicerade finansiella rapporter på den här sidan.

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Stenvalvet redovisar fortsatt starka nyckeltal, vilket är ett styrkebesked och ett resultat som ligger väl i linje med vår målsättning om en långsiktig, stabil lönsamhet säger Maria Lidström, VD på Stenvalvet. Här summerar hon kort verksamhetsåret som har gått.

Vår gröna finansiering

Grönt är smart. Därför har vi skapat ett grönt ramverk som en del i vårt hållbarhetsarbete.