Stenvalvet

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Vårt arbete och relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare präglas av långsiktighet, lyhördhet och omsorgsfullhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, men mycket av vårt dagliga arbete görs på våra regionkontor i Eskilstuna, Falun, Jönköping, Kalmar, Malmö och Örebro.