För att välfärden ska fungera

Välfärden bygger Sverige och Stenvalvet är en av byggstenarna för att välfärdssamhället ska fungera. Vi äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter, främst inom utbildning, vård och omsorg, rättsväsende och kontor för bland annat myndigheter. Där välfärden finns, där finns Stenvalvet.

Allt hos oss börjar hos dig

Fastigheter handlar om människorna i dem. De som arbetar där, de som vistas där och de som är där på besök. Framför allt handlar det om dig. Din verksamhet, din omvärld och dina behov. Och det handlar om oss – tillsammans. Vi vill vara en proaktiv partner som driver såväl fastigheten som din verksamhet och välfärdssamhället framåt.

Den vassaste värden för välfärden

Vi må vara ett fastighetsbolag, men vår vision sträcker sig långt utanför tomtgränsen.

Den som står stilla växer fast

Våra uppdragsgivare är alla del av välfärdssamhället. Precis som de, vill vi bidra till att det samhället ständigt utvecklas. Vi ser vi det som vår uppgift att driva inte bara oss själva utan hela marknaden för samhällsfastigheter framåt – med människan och välfärden i fokus. Den vassaste värden för välfärden, så lyder vår vision.

Fastigheter behöver stå på stadig grund. Vi också.

Vår affärsidé

Vår affärsidé är samma som den alltid har varit och utgör grunden i hela vår verksamhet. Att äga, aktivt förvalta och utveckla samhällsfastigheter i Sverige.

Vårt löfte

Våra hyresgäster är beroende av att vi förvaltar fastigheterna på ett sätt så att verksamheten kan löpa smärtfritt. Det är ett förtroende vi är stolta över, och ett ansvar vi tar på stort allvar. Som hyresgäst ska du helt enkelt kunna lita på att vi gör ett riktigt bra jobb. Vi förvaltar förtroende.

Våra värderingar

Vår verksamhet och vårt sätt att vara vilar på tre grundpelare: Långsiktighet – vi skapar långsiktig trygghet och är hållbara för alla involverade parter. Lyhördhet – vi lyssnar in kundens behov, är lätta att nå, personliga och samarbetar rakt och enkelt. Omsorgsfullhet – vi har ett särskilt ansvar för de värden vi förval tar och erbjuder våra kunder.

15,8 mdkr
fastighetsvärde
108 st
fastigheter
594 tkvm
uthyrningsbar area

En helhet av flera delar

Stark och sund kultur

Vi vill uppfattas som det mest ansvarsfulla, kompetenta och engagerande bolaget inom vårt segment. Hur blir vi det? Vi tror på dialog. Att lyssna och diskutera, vara modiga och våga tänka nytt – och hela tiden sträva efter att bli bättre på det vi gör.

Prioritering av hållbarhet

Vårt viktigaste bidrag till hållbar utveckling och framtida generationer är att anpassa och återbruka befintliga samhällsfastigheter. Genom god arbetsmiljö och kvalitet förvaltar vi trygga och energieffektiva fastigheter tillsammans med våra hyresgäster. Varje år miljöcertifierar vi fler byggnader och målet är att vara klimatneutrala i hela värdekedjan år 2030.

Långsiktig stabil lönsamhet och tillväxt

Stenvalvet har institutionella ägare med långsiktigt perspektiv. Denna ägarbas är tillsammans med en aktiv portföljförvaltning grunden i vår strategi. Det är så vi ska nå en stabil lönsamhet och tillväxt.

Våra affärsområden

Utbildning

Vi utvecklar inkluderande, trygga och hållbara lärmiljöer. Lokalerna behöver vara yteffektiva och inredda med omsorg för att stödja verksamheten. Vi utvecklar våra skolor så att pedagogik och miljö samverkar. Kreativitet i fysiska miljöer påverkar trivsel, trygghet och stimulans. Att elever ska känna trygghet och inkludering är avgörande för verksamheten. Vi utgår även från personalens behov, bygger smarta kvadratmetrar och skapar rum för trivsel och trygghet.

Vård och omsorg

För att möta våra hyresgästers behov och kunna erbjuda attraktiva lokaler samarbetar vi tätt genom hela projektet för att få fram de bästa resultaten. Lokalerna ska vara flexibla och möta individuella behov samt öka trygghet och trivsel. Genom att placera rumsfunktioner efter hur arbetet bedrivs på avdelningen underlättas arbetet för personalen och blir mer effektivt. Våra vårdcentraler utformas med fokus på flexibilitet, personalens arbetssätt och patientsäkerhet.

Rättsväsende

Vi har ägt många av våra rättsfastigheter under lång tid och vi har gedigen kunskap om de säkerhetsaspekter som under senare år har ökat i betydelse. Tillsammans med våra hyresgäster arbetar vi för den bästa långsiktiga lösningen för alla parter så att den ska passa verksamheterna. Tillsammans planerar vi och säkerställer att lokalerna utformas optimalt med fokus på säkerhet, både i byggnaden och när det gäller närområde och entréer, arbetsmiljö samt enskilda individers integritet och trygghet.

Kontor för myndigheter

De senaste decennierna har de statliga myndigheterna under regeringen blivit färre till antalet, men större sett till antal anställda. Myndigheternas verksamheter är i många fall olika varandra och vårt mål är att erbjuda flexibla, funktionella och verksamhets anpassade lokaler som passar respektive behov. Säkerhetsaspekten för myndigheter har ökat under senare år. Genom vårt nära samarbete med varje hyresgäst kan vi tillgodose specifika krav och anpassa lokalerna till rätt säkerhetsnivå.

Långsiktiga ägare

Vårt perspektiv är alltid långsiktigt och vi står på solid grund med våra ägare Kyrkans pension och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Du kan känna dig trygg med oss.

Mer om Kyrkans pension

Mer om Stiftelsen för Strategisk forskning

Hållbarhet

Fokus på hållbarhet

Hållbarhet är en av fyra hörnstenar i vår strategi och en självklar och integrerad del av affärsverksamheten. Som en långsiktig aktör vill vi vara en del av samhällsutvecklingen och skapa värde för alla våra intressenter, samtidigt som vi tar ansvar för den påverkan våra beslut och vår verksamhet har på samhället och miljön.

Letar du efter finansiell information?

Rapporter, finansiell kalender, information om hur Stenvalvet styrs och annat hittar du på en egen sida.

Vill du jobba hos oss?

Då är du med och bidrar till att välfärdssamhället fungerar och utvecklas. Se vilka lediga tjänster vi har just nu.