Finansiell information om Stenvalvet

Stenvalvet är en av de största aktörerna i Sverige inom samhällsfastigheter. Här kan du läsa mer om hur bolaget styrs, ta del av rapporter och annan finansiell information.

Stenvalvets års- och hållbarhetsredovisning 2022

Kontaktperson

Maria Sidén CFO

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Vi är rustade för framtiden säger Maria Lidström, VD på Stenvalvet. Här summerar hon kort verksamhetsåret som har gått. Läs hela års- och hållbarhetsredovisningen nedan.

Kalendarium

  • 22 februari 2024 Bokslutskommuniké 2023
  • 18 april 2024 Årsstämma
  • 21 maj 2024 Delårsrapport januari – mars 2024
  • 26 augusti 2024 Delårsrapport januari – juni 2024
  • 14 november 2024 Delårsrapport januari – september 2024
  • 20 februari 2025 Bokslutskommuniké 2024
  • 22 april 2025 Årsstämma

Stenvalvet i siffror

15,9 mdr
Värdet på våra fastigheter
108 st
Antal fastigheter
588 000 kvm
Uthyrbar area

Stenvalvets års- och hållbarhetsredovisning 2022

Här kan du ladda ner senaste års- och hållbarhetsredovisningen.

Bolagsstyrning

Stenvalvet är en stor aktör på arenan för ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter i Sverige, med ett fastighetsbestånd på ca 16 miljarder kronor. Här kan du läsa om hur bolaget styrs.

Grön finansering

Grönt är smart. Därför har vi skapat ett grönt ramverk som en del i vårt hållbarhetsarbete. Ramverket ger oss möjligheter att ge ut gröna obligationer och ta gröna lån.

Nedladdningsbart material

Här hittar du annat nedladdningsbart material från Stenvalvet.