Kortsiktig finansiering med låg risk

För att säkerställa möjligheten att låna kapital på kort sikt kan Stenvalvet emittera företagscertifikat med löptid mellan en dag och ett år.

Korta fakta

Rambelopp: 2 miljarder

Låntagare: Fastighets AB Stenvalvet (publ)

Löptid: Minst 1 dag men kortare än ett år

Ledarbank: Svenska Handelsbanken AB (publ)

Emissionsinstitut: Svenska Handelsbanken AB (publ), Nordea Bank AB (publ), Swedbank AB (publ) & Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Issuing and Paying Agent: Svenska Handelsbanken AB (publ)