Kalendarium

Vårt kalendarium uppdateras löpande med datum kring vår finansiella information.

Kalendarium

  • 21 maj 2024 Delårsrapport januari – mars 2024
  • 26 augusti 2024 Delårsrapport januari – juni 2024
  • 14 november 2024 Delårsrapport januari – september 2024
  • 20 februari 2025 Bokslutskommuniké 2024
  • 22 april 2025 Årsstämma