Hos oss är grönt hårdvaluta

Grönt är smart. Därför har vi skapat ett grönt finansieringsramverk som en del i vårt hållbarhetsarbete. Ramverket ger oss möjligheter att ge ut gröna obligationer och ta gröna lån. Det har utformats tillsammans med SEB och utvärderats av CICERO Shades of Green, som är en oberoende tredje part. Det gröna kapitalet investeras i klimat- och energismarta projekt och tillgångar. Det kan röra sig om miljöcertifierade och energieffektiva byggnader liksom förnybar energi.

Investerarrapport 2023

Stenvalvets första certifierade fastighet

Omsorgen 1 i Jönköping var den första fastighet som Stenvalvet certifierade 2021 enligt Miljöbyggnad iDrift nivå silver. Här drivs idag en F-9-skola. Tack vare ett systematiskt arbete med energianvändningen minskade värmeförbrukningen (kWh/kvm Atemp, normalårskorrigerad) under 2022 med nära 8 % mot 2021. Användningen av fastighetsel, som är från förnybara källor, minskade med drygt 6 % och vi har även tecknat avtal med fjärrvärmeleverantören om förnybar fjärrvärme. Fastigheten är ett bra exempel på effekten av att optimera energianvändning och tekniska system i en fastighet.