Trygghetsboenden kan ge kommuner stora besparingar

Trygghetsboenden överbryggar glappet mellan vanligt boende och särskilda boenden med heldygnsomsorg – och kan spara stora pengar för kommunerna. Ändå byggs det nästan inga trygghetsboenden. – Jag tror inte kommuner helt förstår vilken enorm besparingspotential det finns här, säger Daniel Öhman, Investeringschef på Stenvalvet.

Sveriges befolkning blir allt äldre

Den demografiska utvecklingen visar att antalet personer över 80 år kommer att öka från dagens ca 550 000 till ca 800 000 år 2030. Detta kommer att leda till enorma ökningar i kostnader för äldreomsorgen för landets kommuner. Ett trygghetsboende är ett hyreshus för personer som uppnår en viss ålder. Det finns kriterier för hur boendet ska vara utformat. Bostäderna ska till exempel vara anpassade till de äldres behov och det ska finnas gemenskapslokaler för till exempel måltider, samvaro, hobby och rekreation.

Trygghetsboende ger ökad livskvalitet

Tanken är att äldre personer ska kunna flytta från sin privatbostad till en bättre anpassad bostad. Här får de ökad livskvalitet genom aktiviteter, gemenskap och minskad ofrivillig ensamhet. Samtidigt blir det enklare och billigare för kommunen att erbjuda hemtjänst då brukarna är samlade på samma ställe i tillgänglighetsanpassade bostäder. Därmed kan man också skjuta upp flytten till äldreboende.

Stor besparingspotential

Kostnaden för en person på ett vård- och omsorgsboende är ungefär 1,2 mkr per år. Skulle personen istället bo i en trygghetsbostad med maximal hemtjänst är kostnaden bara runt 500 000 kr per år.

För varje år en kommun kan skjuta upp en flytt till ett äldreboende genom ett trygghetsboende kan en kommun alltså spara runt 700 000 kr. Förutom den ekonomiska besparingen, skapar det en ledig plats till en person som är i större behov av mer omsorg. Det i sin tur minskar behovet av att bygga nya äldreboenden.

Vi kan konstatera att det finns många vinster med att skapa fler trygghetsboenden. Men trots att det finns ett statligt investeringsstöd, byggs det knappt några nya trygghetsboenden i dag – det vill vi ändra på.

Hur kan vi skapa fler trygghetsboenden

Vi är beredda att hjälpa till att bygga trygghetsboenden, men vi anser att kommunerna måste agera. Dels behöver kommunerna erbjuda mark, dels behöver de skriva blockhyresavtal där de hyr samtliga lägenheter i ett trygghetsboende och sköter förmedlingen.

Under Almedalsveckan genomförde vi på Stenvalvet ett seminarium i ämnet tillsammans med kommuner och erfarna experter. Se hela seminariet nedan.

Se vårt seminarium om trygghetsbostäder som hölls under Almedalsveckan 2023 i Visby.

Medverkande:
Maria Lidström, VD Stenvalvet
Daniel Öhman, Investeringschef Stenvalvet
Sören Runsteen, Moderator Seniorvärlden
Tobias Smedberg, Äldrenämndens ordförande (V) Uppsala
Maria Börtemark, Affärsutvecklingsansvarig stadsutveckling SVEFA
Robert Brånn, Bygg- och fastighetsutvecklingschef Eskilstuna kommunfastigheter (Kfast)

Vill du veta mer om trygghetsboenden och diskutera möjligheterna med oss – välkommen att höra av dig

Daniel Öhman Investeringschef
Maria Lidström VD