Beräknat substansvärde per 30 september 2021 uppgår till 621 kronor per aktie

Publicerat 9:30, måndag 04/10, 2021

För frågor eller ytterligare information kontakta:
Jan Koskela, Interim CFO
070 – 340 30 99
jan.koskela@stenvalvet.se

 

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2021 kl. 09:30Tillbaka

Comments are closed.