Fagersta Dalia 1

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020 - 23 23 10

Jourtelefon: 020 - 23 23 10

Entreprenör: Fastighetssnabben AB

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Fagersta Dalia 1
  • Daliavägen 5, Fagersta
  • Byggår / Ombyggnadsår: 1963
  • Area: 2 293 m²
  • Hyresgäster: Polismyndigheten
  • Ägare: Stenvalvet 279 Fagersta Dalia AB
  • Fastighetstyp: Rättsväsende

Kontaktperson för frågor

Thomas Nedrell Marknadsområdes­ansvarig

Lediga lokaler

Just nu finns inga lediga objekt

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.