Kardmakaren 20

Byggår 1989. Hyresgäster är Skatteverket, Polisen, Falu kommun, Svenska Kyrkan och Riksbyggen, Srf Konsulterna, Aimo Park Sweden, Kriminalvården, Nordlo Mitt, Esri Sverige och Statens Servicecenter mfl. Fastigheten är centralt belägen vid Faluån och granne med Polishuset i Falun.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020 - 23 23 10

Jourtelefon: 020 - 23 23 10

Entreprenör: Riksbyggen

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Kardmakaren 20
  • Hantverkargatan 6-12, Falun
  • Byggår / Ombyggnadsår: 1989
  • Area: 11 420 m²
  • Hyresgäster: Skatteverket, Polisen, Falu kommun, Svenska Kyrkan och Riksbyggen med flera
  • Ägare: Stenvalvet 728 Falun Kardmakaren AB
  • Fastighetstyp: Kontor, Rättsväsende

Kontaktperson för frågor

Monica Gustavsson Marknadsområdesansvarig

Lediga lokaler

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.