Vä 157:10, Kristianstad

Fastigheten är belägen i centrala Kristianstad och har en byggnad i gult tegel med spännande vinklar. I huset bedrivs sedan några år tillbaka vårdverksamhet.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020 - 23 23 10

Jourtelefon: 020 - 23 23 10

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Vä 157:10, Kristianstad
  • Ubbes Väg 7, Kristianstad
  • Byggår / Ombyggnadsår: 1982
  • Area: 1 368 kvm
  • Ägare: Stenvalvet 222 Kristianstad AB
  • Fastighetstyp: Vård och omsorg

Huset är byggt 1982 och har en yta på 1 368 kvm. Invändig standard är god. Fastigheten ligger mellan ett villaområde och ett köpcentrum. Det innebär att det i direkt anslutning finns service som butiker och restauranger. På fastigheten finns parkering.

Kontaktperson för frågor

Christel Zaar Marknadsområdes­ansvarig

Det här finns i området

Omgivning

Område med villabebyggelse på ena sidan och ett köpcentrum på andra.

Service

Köpcentrum finns bredvid fastigheten vilket innebär att all tänkbar service finns tillgänglig.

Parkering

Parkering finns för hyresgäst på fastighetens mark.

Lediga lokaler

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här.
OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.