Gamla Rådstugan 12

Polisen, Praktikertjänst & Previa

Byggår 1920. Fastigheten ligger i centrala Landskrona. I den nyare delen sitter Polisen och i den äldre delen (mot Storgatan) innefattas kontorsverksamheter med bl.a. vuxenutbildning.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020 - 23 23 10

Jourtelefon: 020 - 23 23 10

Entreprenör: Axcell Fastighetspartner AB

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Gamla Rådstugan 12
  • Storgatan 38-40, Landskrona
  • Byggår / Ombyggnadsår: 1920 / 1974
  • Area: 5 629 m²
  • Ägare: Stenvalvet 723 Landskrona G:a Rådstugan AB
  • Fastighetstyp: Rättsväsende, Vård och omsorg, Kontor, Utbildning

Kontaktperson för frågor

Gerry Bergman Teknisk förvaltare

Lediga lokaler

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.