Jordsten 4

Polisen & Trollhättans kommun

Byggår 1975. Fastigheten ligger centralt belägen där polisen förhyr största delen av huset. Polisen, och Trollhättans kommun är hyresgäster i fastigheten.

Felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.

Telefon dagtid: 020 - 23 23 10

Jourtelefon: 020 - 23 23 10

Entreprenör: Häljeruds AB

Fakta

  • Fastighetsbeteckning: Jordsten 4
  • Klintvägen 2, Trollhättan
  • Byggår / Ombyggnadsår: 1975
  • Area: 7 609 m²
  • Hyresgäster: Polismyndigheten i Västra Götaland & Trollhättans kommun
  • Ägare: Stenvalvet 711 Trollhättan Jordsten AB
  • Fastighetstyp: Rättsväsende, Kontor

Kontaktperson för frågor

Thomas Nedrell Marknadsområdes­ansvarig

Lediga lokaler

Just nu finns inga lediga objekt

Skicka felanmälan

Om du har upptäckt ett fel i din lokal eller fastighet så anmäler du det här. OBS! Akuta fel, som exempelvis vattenläckage, ska anmälas direkt på telefon.