Genetikvägen 2-6 Uppsala

PALLIATIVT CENTRUM och
INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Byggår 1947. Fastigheten är belägen längs Dag Hammarskölds väg vid Ultunaområdet strax söder om centrala Uppsala. Hyresgäster är Uppsala kommun och Internationella Engelska skolan.
Palliativt centrum består av verksamheter både från landstinget i Uppsala län och från Uppsala kommun. Fastigheten inrymmer även Internationella Engelska Skolan som hyr cirka 6 400 kvm för årskurserna 4-9.

Felanmälan

 • Teknisk förvaltning:
  Fastighetssnabben
 • Kontaktperson:
 • E-post:
 • Telefon dagtid:
  020 - 23 23 10
 • Telefon jour:

Information

 • Ansvarig Stenvalvet:
  Anna Ejenstam
 • Fastighet:
  Ultuna 2:26
 • Byggår/Ombyggnadsår:
  1947/2011
 • Adress:
  Genetikvägen 2-6
  Uppsala
 • Total area:
  15 290 m²
 • Hyresgäster:
  Uppsala kommun och Internationella Engelska Skolan
 • Ägare:
  Stenvalvet 206 Uppsala Ulltuna AB